Κατά τι αυξηµένο από πέρσι, κοντά στα 20 εκατ. ευρώ, υπολογίζεται το Εθνικό Απόθεµα µέσα από το οποίο θα µοιραστούν δικαιώµατα νέοι και νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα, µαζί µε την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης περί τα µέσα ∆εκεµβρίου.

Οι νεοεισερχόµενοι, θα λάβουν δικαιώµατα ίσα µε την αξία του Περιφερειακού Μέσου Όρου, που σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2019 υπολογίζονται στα (ποσά ανά στρέµµα):

  • Βοσκοτόπια: 21,8 ευρώ.
  • Αροτραίες: 27,5 ευρώ.
  • ∆ενδρώδεις: 33,4 ευρώ.

Για τους νέους αγρότες θα προσαυξηθούν τα δικαιώµατά τους κατά 25-50% στον περιφερειακό µέσο όρο ανάλογα την απόφαση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ύψος των κονδυλίων στο Εθνικό Απόθεµα.

Παράταση ΟΣΔΕΠηγή: agronews.gr