Μεταξύ πέντε σεναρίων για την εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και την κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων την περίοδο 2021-2027, καλούνται να επιλέξουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι (αγρότες, φορείς και οργανώσεις αγροτών), σύμφωνα με το κείμενο που υπέβαλε προς διαβούλευση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το κείμενο λαμβάνει υπόψη του τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς ακόμα να έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Ε.Ε., καθώς τα περιθώρια στενεύουν και ενδεχομένως η χώρα να μην είναι έτοιμη να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό εθνικό σχέδιο, όπως επιβάλουν οι προτάσεις κανονισμών για τη νέα προγραμματική περίοδο (2021-2027).

Στο εισαγωγικό σημείωμα αναφέρονται τα εξής: “Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική της περιόδου 2021-2027 (ΣΣ ΚΑΠ) εντάσσονται μια σειρά ενεργειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, όπως οι ενημερωτικές εκδηλώσεις και ημερίδες για την ανάπτυξη της απαιτούμενης εταιρικής σχέσης.

Στόχος είναι όλοι οι κοινωνικό-οικονομικοί και περιβαλλοντικοί εταίροι σχετικά με την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και του αγρο-διατροφικού τομέα να ενημερωθούν για τα σημαντικότερα θέματα που επηρεάζουν το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ και άπτονται τόσο του Πρώτου (άμεσες ενισχύσεις και τομεακές παρεμβάσεις ), όσο και του Δεύτερου Πυλώνα (αγροτική ανάπτυξη). Σε αυτή τη βάση προετοιμάστηκε ερωτηματολόγιο με τα πιο κρίσιμα ζητήματα.”

Στο κομμάτι που αφορά την κατανομή των ενισχύσεων, παρατίθεται το παρακάτω ερώτημα στο οποίο περιλαμβάνονται τα πέντε σενάρια που βάζει στο τραπέζι της διαβούλευσης το ΥπΑΑΤ, ακόμα και το σενάριο της κατάργησης των ιστορικών δικαιωμάτων μέχρι το 2026:

Σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η βασική ενίσχυση θα καταβάλλεται ως ενιαίο πόσο ανά εκτάριο (σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο). Παράλληλα, όσα κράτη-μέλη εφαρμόζουν το καθεστώς βασικής ενίσχυσης βάσει δικαιωμάτων ενίσχυσης (σ.σ. όπως η Ελλάδα), θα μπορούν να συνεχίσουν την εφαρμογή του (σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο) αλλά θα μεριμνήσουν ώστε όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης, το αργότερο μέχρι το 2026, να έχουν αξία τουλάχιστον 75% του μέσου προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού για τη βασική ενίσχυση για το έτος 2026 (εσωτερική σύγκλιση). Όσον αφορά στην εσωτερική σύγκλιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης (Δ.Ε.), πιστεύετε ότι πρέπει (μια επιλογή):

Πρόταση Ναι Όχι
Η εσωτερική σύγκλιση κατά τουλάχιστον 75% της αξίας των Δ.Ε. να επιτευχθεί το αργότερο μέχρι το 2026
Η εσωτερική σύγκλιση κατά τουλάχιστον 75% της αξίας των Δ.Ε. να επιτευχθεί στο μέσον της περιόδου
Η εσωτερική σύγκλιση κατά τουλάχιστον 75% της αξίας των Δ.Ε. να επιτευχθεί από το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας ΚΑΠ
Η καταβολή της ενίσχυσης να γίνεται ως ενιαίο ποσό ανά εκτάριο για τη χώρα, με κατάργηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης
Η καταβολή της ενίσχυσης να γίνεται ως ενιαίο ποσό, ανά εκτάριο, ανά ομάδα περιοχών με παρόμοιες κοινωνικό-οικονομικές ή αγρονομικές συνθήκες (π.χ. υφιστάμενες περιφέρειες αροτραίων / βοσκοτόπων / δενδρωδών καλλιεργειών)

Σήμερα στις 15.30 στο ξενοδοχείο “Αιγές Μέλαθρον” θα πραγματοποιηθεί η πρώτη εκδήλωση διαβούλευσης και θα ακολουθήσει αύριο η δεύτερη στην Κοζάνη (Κτίριο ΖΕΠ, Αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμανλής, 10:30 με 14:30)

Παράταση ΟΣΔΕ Πηγή: agro24.gr