Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι διαδικασίες για την προκήρυξη του Μέτρου 2 (υπομέτρο 2.1) που αναφέρεται στη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν την διεύρυνση της Επιτροπής που επεξεργάζεται το όλο πλαίσιο βάσει του οποίου θα κινηθεί η προκήρυξη, ενώ την ίδια στιγμή δεν θα πρέπει να αναμένονται θεαματικές αλλαγές στις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για το Εθνικό Σύστημα Παροχής Αγροτικών Συμβουλών.

Η κατεύθυνση που έχει δοθεί από την κυβέρνηση στις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές, οι οποίες σε συνεργασία με εκπροσώπους του ΓΕΩΤΕΕ και των αγροτικών οργανώσεων, διαμορφώνουν σ’ αυτή τη φάση το πεδίο  εφαρμογής του Μέτρου, είναι να τηρηθούν απαρέγκλητα οι κοινοτικές δεσμεύσεις, να εξασφαλισθεί η διασπορά των συμβουλών μέσα από δομές και τεχνικούς συμβούλους που ζουν από κοντά την προσπάθεια του αγρότη και να απομονωθούν φαινόμενα συγκέντρωσης του έργου σε υδροκέφαλες συνασπίσεις οι οποίες εξυπηρετούν ίδια οικονομικά συμφέροντα.

Για να βγει βέβαια η προκήρυξη θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος εκπαίδευσης και πιστοποίησης των αγροτικών συμβούλων, με βάση τη σχετική διαδικασία που «τρέχει» ο ΕΛΓΟ σε συνεργασία κι εδώ με εξωτερικούς συνεργάτες όπως το γεωπονικό πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Παρά τις κατευθύνσεις επιτάχυνσης της όλης διαδικασίας, δύσκολα η προκήρυξη θα μπορούσε να βγει πριν αλλάξει ο χρόνος, σε κάθε περίπτωση όμως, όλα πείθουν ότι θα μπορούσε να έχει δει το φως της δημοσιότητας μέχρι την επόμενη Agrotica δηλαδή στις αρχές Φεβρουαρίου του 2020.

Σημειωτέον ότι το ποσό που είχε δεσμευθεί αρχικά για το Μέτρο των αγροτικών συμβουλών ήταν 120 εκατ. ευρώ, ωστόσο, οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην πορεία έχουν περιορίσει τον σχετικό προϋπολογισμό.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr