Ένας µήνας µε πληρωµές έρχεται για τους αγρότες, αρχής γενοµένης από ∆ευτέρα µε περίπου 120 εκατ. ευρώ για την προκαταβολή των αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων του 2019, για να ακολουθήσει η περιβόητη εξόφληση του 10% των αποζηµιώσεων της περσινής χρονιάς περί τα 14 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων δροµολογούνται από τους αρµόδιους πρώτα η εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης µαζί µε το πρασίνισµα και το Εθνικό Απόθεµα και µια εργάσιµη ηµέρα µετά η πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης του 2019, ύψους 253 εκατ. ευρώ.

Εν τω µεταξύ, υπεγράφη από τα συναρµόδια υπουργεία η απόφαση  εγκρισης της δεύτερης αναθεώρησης του προϋπολογισµού του ΕΛΓΑ για το έτος 2019 και πήρε ΦΕΚ, ανοίγοντας έτσι τον δρόµο για να προχωρήσει η πολυαναµενόµενη πληρωµή του 10% για τις ζηµιές του 2018. Τώρα θεωρείται θέµα χρόνου, αφού το θέµα έχει περάσει πλέον στα χέρια των αρµοδίων του οργανισµού προς διευθέτηση.

Ωστόσο πρέπει να σηµειωθεί ότι τεράστια αναστάτωση στον αγροτικό κόσµο έφερε το πρόβληµα που ανέκυψε µε την πληρωµή του προγράµµατος της Νιτρορύπανσης. Αφορµή ένα διοικητικό λάθος, όπως τελικά το χαρακτήρισαν οι αρµόδιοι του υπουργείου και των πληρωµών, που µετατόπισε τον προγραµµατισµό των πιστώσεων στα χαρτιά για τις 29 Νοεµβρίου -ένεκα και της κοινοτικής υποχρέωσης προς αποφυγήν κυρώσεων- και στην ουσία από ∆ευτέρα και σταδιακά έως την Τετάρτη για τους δικαιούχους των αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων του 2019. Η εντολή από την πλατεία Βάθη, µε στόχο να κατευναστούν τα ήδη οξυµένα πνεύµατα από την πλευρά κυρίως των Θεσσαλών αγροτών, είναι στη λίστα πληρωµών να µπουν όλοι οι δικαιούχοι των Νιτρικών, ανεξαρτήτως µε το αν έχουν προσκοµίσει την άδεια χρήσης νερού, µε την υποχρέωση ωστόσο να τακτοποιήσουν το ζήτηµα µέχρι το τέλος Ιανουαρίου, ειδάλλως θα ακολουθήσουν ποινές (αναλυτικό ρεπορτάζ σελ. 8).

Επιπλέον ανησυχίες εκφράζουν και οι κτηνοτρόφοι της ∆υτικής Ελλάδας, οι οποίοι δεν βλέπουν τα ποσά που τους αναλογούν (τουλάχιστον µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές) στην καρτέλα πληρωµής τους, όπως έγινε πριν λίγους µήνες µε την εξόφληση της Βιολογικής Κτηνοτροφίας του περασµένου έτους. ∆εν είναι λίγοι που φοβούνται ότι θα µείνουν εκτός πληρωµής όσον αφορά και την προκαταβολή του 2019 για τα Βιολογικά και τις Σπάνιες Φυλές.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr