Σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, 14 Ιανουαρίου, θα βρίσκεται το σχέδιο νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, το οποίο έχει ως στόχο να λύσει χρόνια προβλήματα του συνεταιριστικού θεσμού στη χώρα μας.

Μεταξύ άλλων, το νέο νομοσχέδιο παρέχει αυξημένες δυνατότητες στα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών, ώστε, μέσω διατάξεων του Καταστατικού, που εκείνα θα ορίσουν, να διαμορφώσουν το κατάλληλο γι’ αυτούς πλαίσιο λειτουργίας του συνεταιρισμού ως ιδιωτικής και αυτόνομης επιχείρησης, η οποία θα έχει πρόσβαση σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, που δεν αλλοιώνουν τον αγροτικό χαρακτήρα της.

Παράλληλα, για να επιλυθεί το πάγιο πρόβλημα χρηματοδότησης της λειτουργίας των αγροτικών συνεταιρισμών, πράγμα που τους καθιστά μη ανταγωνιστικούς, ενισχύεται η δυνατότητα συμμετοχής μελών – επενδυτών με δικαίωμα ψήφου, πράγμα που καθιστά ελκυστική την συμμετοχή τους, χωρίς όμως ο συνεταιρισμός να αλλοτριώνεται ως θεσμός της αγροτικής οικονομίας.

Στην περίπτωση, που το Καταστατικό προβλέπει ότι τα μέλη-επενδυτές συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση ενός Συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου, ο συνολικός αριθμός των ψήφων τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του συνολικού αριθμού των ψήφων που διαθέτουν τα μέλη του Συνεταιρισμού.

Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε την τελευταία στιγμή, από το 25%, που ήταν στο αρχικό.

Η εικόνα των αγροτικών συνεταιρισμών σήμερα έχει ως εξής: Υφιστάμενοι: 4.502. Αδρανείς: 2.088. Σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης: 112. Σε λειτουργία, ενήμεροι στο Εθνικό Μητρώο: 819.

 

Παράταση ΟΣΔΕ

 

Πηγή: agrotes.eu