Οι αλλαγές δρομολογούνται μέσα στο β’ τρίμηνο του 2020.

Το δρόµο προς την επίλυσή του φαίνεται πως θα βρει εντός του δεύτερου τρίµηνο του έτους το θέµα που αφορά την απασχόληση εποχικού εργατικού δυναµικού στον αγροτικό τοµέα, µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη να προαναγγέλλει νέο θεσµικό πλαίσιο από το µηδέν.

«Θέλουµε να µειώσουµε το κόστος και το άγχος των παραγωγών», είπε χαρακτηριστικά ο Μάκης Βορίδης, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για τους στόχους που θέτει το κυβερνητικό επιτελείο για τον αγροτικό τοµέα το επόµενο διάστηµα, αναφέροντας πως µετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού, σειρά θα πάρει ο εκσυγχρονισµός του του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου.

Το ζήτηµα αποτελεί µείζον θέµα για τον αγροτικό κόσµο, ο οποίος λόγω του σύνθετου νοµικού πλαισίου (καταγραφή εργατών σε Πίνακα Προσωπικού κλπ) και των υψηλών εργοσήµων ξεµένει σε κρίσιµες παραγωγικές περιόδους από αγρεργάτες.

Πρόκειται για ένα πρόβληµα που τίθεται επανειληµµένα τόσο από τους αγρότες, όσο και από φοροτέχνες και τοπικούς βουλευτές, οι οποίοι ζητούν επιτακτικά να βρεθεί µια πιο ρεαλιστική και λιγότερο γραφειοκρατική φόρµουλα καθώς µέχρι τώρα υιοθετούνται αποσπασµατικές λύσεις, ενώ την ίδια ώρα οι  παραγωγοί βρίσκονται αντιµέτωποι µε υψηλά πρόστιµα λόγω της µη λειτουργικής εφαρµογής της νοµοθεσίας.

Μάλιστα η έλλειψη εργατικών χεριών σε συνδυασµό µε το γραφειοκρατικό καθεστώς ασφάλισής τους, θέτει σε κίνδυνο την αγροτική παραγωγή, καθώς µια σειρά προϊόντων (δέντρα-αµπέλια, καπνά, ντοµάτα, κ.α.) πολλές φορές µένουν ασυγκόµιστα.

Συγκεκριµένα, το υπάρχον καθεστώς ασφάλισης προβλέπει την υποχρέωση εκ µέρους του αγρότη – παραγωγού να καταγράφει τους εργάτες γης, που θα απασχολεί κι εν συνεχεία µέσω του λογιστή του, να υποβάλλει καθηµερινά και ιδιοχείρως συγκεντρωτικό πίνακα απασχολούµενων στον ΕΦΚΑ-Τοµέα Αγροτών (πρώην ΟΓΑ), καθώς ο οργανισµός δεν διαθέτει ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής. Βέβαια κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αδύνατον, καθώς στη διάρκεια της χρονιάς, λόγω των καιρικών συνθηκών ή έκτακτων περιστάσεων, µπορεί να υπάρξουν µέρες, που να ακυρωθεί η εργασία των απασχολούµενων.

Να σηµειωθεί ότι στις δράσεις που θα υιοθετηθούν για τη µείωση του κόστους αγροτικής παραγωγής οι αρµόδιοι της πλατείας Βάθη ανέφεραν οτι δροµολογούν και τη σταδιακή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης β’ εξάµηνο 2020.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr