Τις έντονες συζητήσεις που γίνονται στις Βρυξέλλες για τη µετακίνηση των επιδοτήσεων της Βιολογικής Γεωργίας στον α’ Πυλώνα ενισχύσεων της ΚΑΠ και την ενσωµάτωσή τους στα «οικοσυστήµατα», αποκαλύπτει µε συνέντευξή του στην έγκριτη εφηµερίδα Suddeutche Zeitung υψηλόβαθµος Γερµανός αξιωµατούχος.

 Η κίνηση αυτή πρώτον θα απελευθερώσει κονδύλια από τον µειωµένο προϋπολογισµό των Προγραµµάτων (σ.σ η Ελλάδα δέσµευσε 600 εκατ. ευρώ για τα Βιολογικά την τρέχουσα περίοδο), δεύτερον θα δώσει το δικαίωµα στα κράτη-µέλη να εκδίδουν προκηρύξεις µε ετήσιες δεσµεύσεις και τρίτον, η ενσωµάτωσή τους στα «οικοσυστήµατα» θα επιτρέψει στις αρχές να προσφέρουν µεγαλύτερα στρεµµατικά και ζωικά πριµ.

«Το ζήτηµα µε τον Α’ Πυλώνα είναι πως προσφέρει µόνο ετήσιες πληρωµές. Οπότε, εκτός και αν υπάρξει το δικαίωµα να ενεργοποιηθούν µακροχρόνιες δεσµεύσεις-5 έως 6 ετών- οι αγρότες θα κινδυνεύουν τη µία χρονιά να είναι εντός και την άλλη εκτός προγράµµατος. Η ετήσια φύση των πληρωµών δεν είναι ιδανική για αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα γενικότερα», σχολιάσε σχετικά ο αγροοικονοµολόγος από το Πανεπιστήµιο Τρίνιτι, Άλαν Μάθιους σε πρόσφατη συνέντευξή του απαντώντας σχετικά µε το συγκεκριµένο ζήτηµα.

Στήριξη από Βοϊτσιεχόφσκι και κροατική προεδρία

Πάντως, προς την κατεύθυνση µετακίνησης των Βιολογικών επιδοτήσεων στις άµεσες ενισχύσεις ώστε να απολαµβάνουν περισσότερη χρηµατοδότηση αναµένεται να πιέσει και ο νέος Επίτροπος Γεωργίας, Γιάνους Βοϊγιετσόφσκι αλλά και η κροατική προεδρία. Ο Πολωνός, είναι ο πρώτος Επίτροπος που σε οµιλία του έθεσε τόσο εµφατικά τη στήριξη της Βιολογικής Γεωργίας µε αφορµή και την Πράσινη Συµφωνία (αναλυτικό ρεπορτάζ σελ. 27-30). Θέλει όπως είχε αναφέρει τον περασµένο ∆εκέµβριο να χρηµατοδοτηθεί έντονα η βιοκαλλιέργεια από τον προϋπολογισµό της ΚΑΠ και να αναπτύξει ένα νέο σχέδιο δράσης για τη βιολογική γεωργία και βιολογική διατροφή, να ενισχύσει την αξιοπιστία της πιστοποίησης βιολογικών τροφίµων τα οποία θέλει να προωθήσει κατάλληλα, διότι «πρέπει να παράγουµε υγιεινά τρόφιµα».

«Επί του παρόντος, 120 εκατ. στρέµµατα σε όλη την Ευρώπη θεωρούνται βιολογικά. Ωστοσο µεταξύ των κρατών µελών, τα µερίδια της βιολογικής γης ποικίλλουν σηµαντικά µεταξύ 0,5 και 10%. Πρέπει να διασφαλίσουµε ότι το κόστος παραγωγής βιολογικών τροφίµων µειώνεται», είχε δηλώσει ο Βοϊγιετσόφσκι κατά την πρώτη του οµιλία, προτείνοντας προγράµµατα προώθησης ειδικά για τα βιολογικά προϊόντα ώστε να αυξηθεί η κατανάλωση.

Πρόβλεψη από Κοµισιόν

Η Κοµισιόν πάντως έχει αφήσει ανοιχτό το «παράθυρο» µετακίνησης των Βιολογικών στα «οικοσυστήµατα» αναφέροντας στα κείµενα της νέας ΚΑΠ: «Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν τη θέσπιση οικολογικών συστηµάτων για γεωργικές πρακτικές, όπως η ενισχυµένη διαχείριση των µόνιµων βοσκοτόπων και των χαρακτηριστικών τοπίου και η βιολογική γεωργία. Τα καθεστώτα αυτά µπορούν επίσης να περιλαµβάνουν και «καθεστώτα εισόδου», τα οποία ενδεχοµένως να αποτελέσουν προϋπόθεση για την ανάληψη πιο φιλόδοξων δεσµεύσεων».

Παράταση ΟΣΔΕ Πηγή: agronews.gr