Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών θα γίνεται εντός της αγροτικής εκµετάλλευσης χωρίς γραφειοκρατία, µετά τη νοµοθετική ρύθµιση για τη Γη Υψηλής Παραγωγικότητας. Άµεσα η σύνδεση των νέων µονάδων των αγροτών µε την αναβάθµιση των δικτύων ενέργειας στην επαρχία, όπως αναφέρει η Agrenda.

Σε τρεις άξονες κινείται το ολοκληρωµένο σχέδιο για την ανάπτυξη των Ανεώσιµων Πηγών Ενέργειας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια στους αγρότες και ταυτόχρονη εκχώρηση των εσόδων από την πώληση ρεύµατος για την κάλυψη της δανειοδότησης κατασκευής των φωτοβολταϊκών.

Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Κώστα Σκρέκα, που παρουσίασε το πλάνο αυτό το περασµένο Σάββατο κατά την 8η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Πανελλήνιων Συνδέσµων Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (ΠΣΑΦ) και Αγροτικών Θεµάτων (ΠΣΑΘ), στην Καλαµπάκα, οι τρεις άξονες είναι οι εξής:

α) Η νοµοθετική ρύθµιση µε την οποία οι αγρότες µπορούν πλέον να πωλούν την τριπλάσια ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν από τα φωτοβολταϊκά σε σύγκριση µε αυτή που καταναλώνουν. Η ρύθµιση αυτή αποτελεί την µεγάλη τοµή σε σύγκριση µε το παρελθόν κατά τον κ. Σκρέκα, καθώς οι αγρότες µπορούν πλέον να πωλούν στο σύστηµα έως το 75% της ενέργειας που παράγουν, από 25% που ήταν προηγουµένως το συγκεκριµένο όριο. Εποµένως, διαθέτουν το αναγκαίο ποσό για να καλύψουν το δάνειο κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάνελ και ταυτόχρονα έχουν δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια για να καλύψουν τις ανάγκες τους από την πρώτη ηµέρα εγκατάστασης του πάνελ.

β) Η νοµοθετική ρύθµιση που προστατεύει τη Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ), καθώς περιορίζει στο 1% της ΓΓΥΠ ανά Περιφερειακή Ενότητα τη δυνατότητα εγκατάστασης µονάδων ΑΠΕ, κλείνοντας τα «παράθυρα» αυθαιρεσίας που υπήρχαν στο νοµικό πλαίσιο. Έτσι,  η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών θα γίνεται εντός της αγροτικής εκµετάλλευσης, «δίπλα στην ποµόνα» όπως είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός, αφού δεν θα υπάρχουν γραφειοκρατικά εµπόδια και οι αγρότες δεν θα επιβαρύνονται µε πρόσθετα έξοδα.

γ)  Η συνεργασία µε εγχώρια και διεθνή τραπεζικά ιδρύµατα για την ενίσχυση της ρευστότητας και των επενδύσεων, µε χρηµατοδοτικά εργαλεία που παρέχουν εγγυήσεις και δάνεια µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Καθοριστικό ρόλο εδώ θα παίξουν τα δάνεια που θα παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αρχικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, µαζί µε εγγυήσεις που θα ανέλθουν στα 450 εκατ. ευρώ.

Παράταση ΟΣΔΕΠηγή: agronews.gr