Πυκνώνουν τα αιτήματα για παράταση των δεσμεύσεων βιοκαλλιεργητών του Μέτρου 11 (τριετία) όσο πλησιάζει η 31η Μαΐου, όπου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα γι’ αυτούς, ωστόσο προς το παρόν οι διαχειριστικές αρχές εμφανίζονται αρνητικές στο ενδεχόμενο αυτό, ενώ ούτε οι οργανισμοί πιστοποίησης λεχούν κάποια ενημέρωση για συνέχιση της δράσης.

Ο λόγος που οι διαχειριστικές δεν προτίθενται να προχωρήσουν σε παράταση είναι πως δε γίνεται να καλυφθούν όλες οι προκηρύξεις του Μέτρου. Δηλαδή, αν ικανοποιηθεί το αίτημα για τους ενταγμένους του 2017, θα πρέπει να γίνει το ίδιο αυτόματα και για όσους μπήκαν στις προσκλήσεις των δύο επόμενων ετών όπου λήγουν οι δεσμεύσεις τους το Μάιο του 2021 και 2022 αντίστοιχα.
Ωστόσο αυτή την περίοδο ασκείται έντονη πολιτική πίεση ώστε τελικά, τουλάχιστον να ικανοποιηθούν οι δικαιούχοι της πρώτης προκήρυξης.

Τελευταίο παράδειγµα η αντιπροσωπεία βιοκαλλιεργητών που συναντήθηκε µε τον αναπληρωτή Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ν∆, βουλευτή Λάρισας, Χρήστο Κέλλα. Εκεί τονίστηκε η αναγκαιότητα διετούς παράτασης στο Μέτρο 11 για τις Βιολογικές Καλλιέργειες και συγκεκριµένα στο Υποµέτρο 11.1, που αφορά «ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους». Υπενθυµίζεται ότι ο κ. Κέλλας τον περασµένο Νοέµβριο δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, είχε αιτηθεί την παράταση, µιλώντας για «πρόγραµµα γέφυρα», καθώς για το συγκεκριµένο µέτρο υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον, ενώ συµβάλλει τα µέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος. Απάντηση προς το παρόν από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, δεν έχει υπάρξει.

Σηµειώνεται εδώ πως ο µεταβατικός κανονισµός προς τη νέα προγραµµατική περίοδο µπορεί να προσφέρει παράταση στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης από 1 έως 2 χρόνια. Αυτό θα µπορούσαν να το εκµεταλλευτούν εν δυνάµει οι διαχειριστικές αρχές για να προχωρήσουν αντίστοιχα σε παράταση του προγράµµατος της Βιολογικής Γεωργίας.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr