Διετή παράταση ζήτησε και η Ελλάδα για την τρέχουσα περίοδο.

Σε παράταση των κανονισµών της ΚΑΠ έως το 2021, συµφώνησαν οι υπουργοί Γεωργίας στο συµβούλιο της 27ης Ιανουαρίου, µε την πλειοψηφία αυτών να αιτούνται να παραµείνουν οι υπάρχοντες κανόνες στήριξης, ωστόσο να χρηµατοδοτηθούν µε νέο χρήµα.

Η µονοετής αυτή παράταση που ψηφίστηκε δεν αποκλείεται να γίνει στο µέλλον 2ετής, καθώς στην πλειοψηφία τους οι υπουργοί Γεωργίας είπαν πως δεν προλαβαίνουν να συντάξουν τα Εθνικά Στρατηγικά τους Σχέδια. Με την άποψη αυτή συντάχθηκε και η Ελλάδα, καθώς όπως ανέφερε η ελληνική αντιπροσωπεία,  πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω η πρόβλεψη διετούς διάρκειας των µεταβατικών διατάξεων. Όπως τονίστηκε, τα κράτη-µέλη θα πρέπει να ενσωµατώσουν στο εθνικό τους σχέδιο τη στρατηγική Farm to Fork (παρακλάδι για τον αγροτικό τοµέα της Πράσινης Συµφωνίας), η οποία θα παρουσιαστεί την Άνοιξη του 2020, και ως εκ τούτου, δεν γίνεται να ξεκινήσει η νέα ΚΑΠ πριν το 2023. Παράλληλα, η ελληνική αντιπροσωπεία εξέφρασε την αντίθεσή της όσον αφορά τη µείωση των κονδυλίων στα επιχειρησιακά προγράµµατα όπως του ελαιολάδου αλλά και για τα µικρά νησιά του Αιγαίου, ζητώντας τα εθνικά προγράµµατα που έχουν ήδη εγκριθεί να ολοκληρωθούν µε βάση το τρέχον εθνικό πλαίσιο. «∆ιαφορετική προσέγγιση θα προκαλέσει ανακολουθείες και απρόβλεπτους κινδύνους», σηµείωσε η ελληνική αντιπροσωπεία.

Επιπλέον να σηµειωθεί εδώ ότι η πλειοψηφία των κρατών µελών, ζήτησε να υιοθετηθεί τουλάχιστον µία µερική γενική προσέγγιση σχετικά µε τη θέση της Κοµισιόν για την ΚΑΠ, χωρίς να αναµένουν τα αποτελέσµατα για τον επταετή προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ενισχύσεις του 2021

Όσον αφορά τώρα την ουσία του µεταβατικού κανονισµού που ψηφίστηκε, στόχος είναι οι νέοι κανόνες να διασφαλίσουν ότι το ανώτατο όριο για τη χρηµατοδότηση δαπανών που σχετίζονται µε την Αγροτική Ανάπτυξη και τις άµεσες ενισχύσεις θα τηρηθούν µετά το 2020.

Ο νέος κανονισµός εξασφαλίζει επίσης ότι τα κράτη µέλη µπορούν να συνεχίσουν αποτελεσµατικά τη µεταφορά πόρων µεταξύ πυλώνων το 2020. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται ήδη από τον κανονισµό (ΕΕ) 2019/288 που ορίζει τα ποσά που πρέπει να µεταφερθούν από την αγροτική ανάπτυξη στις άµεσες ενισχύσεις ως ποσοστό της στήριξης που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το 2021.

Ο κανονισµός που εγκρίθηκε καθορίζει το µέγιστο ποσό που µπορεί να µεταφερθεί ως σταθερό ποσό, το οποίο για την Ελλάδα είναι 76.438.741 ευρώ. Πρακτικά τα παραπάνω σηµαίνουν ότι οι Έλληνες αγρότες το 2021, θα λάβουν το ίδιο ποσό άµεσων ενισχύσεων που θα λάβουν το 2020, χωρίς κάποια σύγκλιση.

Παράταση ΟΣΔΕΠηγή: agronews.gr