Οι πετσοκοµµένες επιλέξιµες δαπάνες και τα λάθη στις αξιολογήσεις συγκρατούν κάπως τον ενθουσιασµό για τις εγκριτικές αποφάσεις που έφεραν κόσµο στην Agrotica, με τις διαχειριστικές αρχές να κρατάνε ένα 10% των 600 εκατ. ευρώ για να καλύψουν όσους δικαιωθούν.

Στην άκρη 60 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 10% των συνολικών κονδυλίων άφησαν στην άκρη διαχειριστικές αρχές με τροποποιητική απόφαση, ώστε να καλύψουν τις ενστάσεις από τα Σχέδια Βελτίωσης, ενώ έχει δημιουργηθεί  ένα µεγάλο κύκλο αναστάτωσης, όσο κάθεται ο κουρνιαχτός των εγκρίσεων. Φάκελοι κόπηκαν από λάθη των υπηρεσιών του υπουργείου στα αναπόσβεστα τρακτέρ, καινοτοµίες και ειδικά παρελκόµενα απορρίφθηκαν ελαφρά τη καρδία λόγω άγνοιας αξιολογητών, ασφαλιστικές ενηµερότητες δεν έγιναν δεκτές από κόλληµα του συστήµατος. Μέχρι και λάθη από µελετητές που δεν πάτησαν ένα κουµπί ώστε να ενηµερωθεί η καρτέλα του ΠΣΚΕ που εµφανίζει την τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης καταγγέλλουν παραγωγοί, µε αποτέλεσµα να µείνουν εκτός επιδότησης. Μάλιστα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ουσιαστικά σε κάποιες Περιφέρειες έγινε µόνο µία πρώτη αξιολόγηση, και όσα λάθη έγιναν εκεί, πέρναγαν «αµάσητα» από τις γνωµοδοτικές λόγω πίεσης χρόνου, αλλά και επειδή ίσως βόλευε για να χωρέσουν στη λίστα όσοι περισσότεροι γίνεται.

Όλα τα παραπάνω θα οδηγήσουν σε ένα πλήθος ενστάσεων κι αν λυθούν, σε µία ελαφρά µείωση της βάσης µορίων ανά Περιφέρεια. Αλλά δεν είναι µόνο αυτό που προβληµατίζει τους επενδυτές. Το ζήτηµα είναι ότι οι φάκελοι υλοποιήθηκαν βιαστικά και πρόχειρα, έχουν περάσει χρόνια από την παράδοσή τους, οι ανάγκες πλέον είναι άλλες και τα πράγµατα για κάποιους έχουν εξελιχθεί τελείως διαφορετικά σε σχέση µε το business plan που τότε είχαν υποβάλει. Ως εκ τούτου, µένει να φανεί αν οι 10.000 περίπου φάκελοι που θα εγκριθούν, θα υλοποιηθούν και αν και πόσο εύκολο είναι να ψάξουν τώρα οι δικαιούχοι να τροποποιήσουν το φυσικό αντικείµενο του σχεδίου τους, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες.

Αναλυτικά η τροποποιητική απόφαση αναφέρει:

Το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων σύμφωνα με το οποίο καταρτίζονται, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της δράσης 4.1.1, οι πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου της παραγράφου 5 του άρθρου 13, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90 % των ποσών της δεύτερης στήλης (Φυσικά και Νομικά 5 Πρόσωπα) του πίνακα 1.1.

Το υπόλοιπο 10% κατανέμεται στα φυσικά και νομικά πρόσωπα της δράσης 4.1.1 μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 14 (ενδικοφανείς προσφυγές).

Εντός της ίδιας Περιφέρειας και δράσης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 14 (ενδικοφανείς προσφυγές) είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων μεταξύ κατηγοριών δικαιούχων στην περίπτωση που σε μία κατηγορία παρουσιάζεται πλεόνασμα πιστώσεων ενώ σε άλλη έλλειμμα.

Όσον αφορά τώρα τις εγκρίσεις, µέχρι τη στιγµή που γράφονταν αυτές οι γραµµές είχαν διαµορφωθεί ως εξής:

Θεσσαλία: ∆ράση 4.1.1 «Σχέδια Βελτίωσης για αγροτικό εξοπλισµό»: 958 δικαιούχοι, βάση 66,50 µόρια. Επιλαχόντες 622. Συλλογικά Σχήµατα 47 δικαιούχοι, ∆ράση 4.1.3 «Σχέδια Βελτίωσης για ΑΠΕ»: 104 δικαιούχοι.

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη: ∆ράση 4.1.1, 859 δικαιούχοι, βάση 68,71 µόρια. Επιλαχόντες 747. Συλλογικά Σχήµατα 47 δικαιούχοι. ∆ράση 4.1.3, 33 δικαιούχοι.

Στερεά Ελλάδα:  ∆ράση 4.1.1, 691 δικαιούχοι, βάση 54 µόρια. Επιλαχόντες 145. Συλλογικά Σχήµατα: 4 δικαιούχοι. ∆ράση 4.1.3, 38 δικαιούχοι.

Κρήτη: ∆ράση 4.1.1, 741 δικαιούχοι, βάση 56,3 µόρια. Επιλαχόντες 210. Συλλογικά Σχήµατα: 4 δικαιούχοι. ∆ράση 4.1.3, 6 δικαιούχοι.

∆υτικής Μακεδονίας:  ∆ράση 4.1.1, 570 δικαιούχοι, βάση 60,43 µόρια. Επιλαχόντες 357. Συλλογικά Σχήµατα: 25 δικαιούχοι. ∆ράση 4.1.3, 32 δικαιούχοι.

Κ. Μακεδονία: ∆ράση 4.1.1, 2018 δικαιούχοι, βάση 64,84. Επιλαχόντες 1460. Συλλογικά Σχήµατα: 88 δικαιούχοι. ∆ράση 4.1.3, 88 δικαιούχοι.

Κάλεσμα προς τους αγρότες  από Eurobank

Πρόσκληση προς τους αγρότες που έχουν πάρει στα χέρια τους την έγκριση των Σχεδίων Βελτίωσης ώστε να χρηµατοδοτηθούν για την ίδια συµµετοχή, απηύθυνε ο  ∆ηµήτρης Οικονόµου, επικεφαλής Γενικής ∆ιεύθυνσης Small Business Segment της Eurobank.

«Οι µηχανές µας είναι ζεστές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόµου από το βήµα του Αγρότη της Χρονιάς 2020, το περασµένο Σάββατο στα Ιωάννινα, δίνοντας παράλληλα µία εικόνα για την πορεία των αγροτικών χρηµατοδοτήσεων από την Eurobank. «∆εν θέλουµε το τραπεζικό προϊόν της Εurobank να γίνει commodity», ανέφερε, προσθέτοντας πως η Τράπεζα στηρίζει επιχειρηµατικές ιδέες από τη γέννησή τους, όπως για παράδειγµα µέσω του προγράµµατος «egg», όπου αρκετές περιπτώσεις νέων που είχαν µία καλή ιδέα, βρήκε στήριξη και έγινε στόχος επενδυτών.

Παράλληλα, ειδική αναφορά έκανε το υψηλόβαθµο στέλεχος της Eurobank και στα προγράµµατα µικροπιστώσεων που προσφέρει η τράπεζα σε συνεργασία µε ξένους οργανισµούς, για ποσά έως 15.000 ευρώ σε νέους επιχειρηµατίες και νέους αγρότες, χωρίς εγγυήσεις και χωρίς εξασφαλίσεις, «µε όρους µικροπίστωσης και όχι εµπορικής τραπεζικής», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Επιπλέον, ο κ. Οικονόµου περιέγραψε τη σειρά πρωτοβουλιών που έχει πάρει η Τράπεζα όπως είναι η πλατφόρµα exportgate για την προώθηση της εξωστρέφιας ώστε να βοηθήσει και αγροτικές επιχειρήσεις να βγουν στο εξωτερικό µε τα προϊόντα τους. Σηµαντικά είναι και τα επιχειρηµατικά συνέδρια για τον αγροτικό τοµέα που διοργανώνει η τράπεζα Eurobank: «Έχουµε κάνει 7 επιχειρηµατικά συνέδρια για τον αγροτικό τοµέα. Θυµάµαι µία περίπτωση µίας επιχείρησης στην Κρήτη που πλήρωνε 40.000-50.000 ευρώ για ένα περίπτερο µόνη της στην Anuga. Ήρθε Θεσσαλονίκη και χωρίς κόστος έκλεισε 3 δουλειές», συµπλήρωσε τέλος ο κ. Οικονόµου.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr