Συστάθηκαν Επιτροπές ανά Περιφέρεια για την αξιολόγηση των ενστάσεων στο Εθνικό Απόθεµα. Σίγουρη µια ενδιάµεση πληρωµή για τα Νιτρικά, αναζητείται φόρµουλα για εµβόλιµη στα Βιολογικά.

Χωρίς ουσιαστικές πληρωµές βγήκε για τον αγροτικό κόσµο ο Ιανουάριος, µε τους διοικητικούς του ΟΠΕΚΕΠΕ να προχωρούν τους διασταυρωτικούς ελέγχους και τις απαραίτητες διορθώσεις, προκειµένου µέσα στον επόµενο µήνα να τακτοποιηθούν οι εκκρεµότητες του περσινού έτους. Την ίδια ώρα µεγάλο βάρος δίνεται και στη διαδικασία πληρωµής των συνδεδεµένων ενισχύσεων, που κάθε χρόνο ξεκινά σταδιακά από τα τέλη του Φεβρουαρίου και «τραβά» µέχρι και µετά το Πάσχα. Μια συµπληρωµατική πληρωµή στα Νιτρικά αναµένεται µέσα στον µήνα, ενώ ακόµα αναζητείται «πάτηµα» προς αποφυγή καταλογισµών για µια ενδιάµεση πίστωση στα Βιολογικά. Υπενθυμίζεται ότι ο ισχύον Κανονισµός για το Μέτρο 11 απαγορεύει οποιαδήποτε ενδιάµεση πληρωµή στους δικαιούχους. Ωστόσο δεν αποκλείεται, αυτό που αρχικά είχε επιλεχθεί από τους αρµόδιους, να γίνει µια επιπλέον πίστωση µέσα στον επόµενο µήνα, προκειµένου να µη χρειαστεί οι δικαιούχοι να περιµένουν την εκκαθάριση του Ιουνίου. Σε κάθε περίπτωση, πρώτα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ να δηµοσιεύει σχετική εγκύκλιο µε τα βήµατα της διαδικασίας ανά δράση του Μέτρου 10.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση του Οργανισµού Πληρωµών προχώρησε στη σύσταση επιτροπών ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση για την εξέταση των ενστάσεων επί της κατανοµής του Εθνικού Αποθέµατος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι µέσα στον Φεβρουάριο όσοι παραγωγοί θελήσουν, θα µπορέσουν να υποβάλλουν ενστάσεις, η αξιολόγηση των οποίων σύµφωνα µε τη διαδικασία που ακολουθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τον ερχόµενο Απρίλιο, µε την καταχώρηση των αποτελεσµάτων στις εφαρµογές του κεντρικού συστήµατος του Οργανισµού από τις περιφέρειες. Αυτό σηµαίνει ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων, µια πληρωµή για τους παραγωγούς που θα δικαιωθούν θα πρέπει να αναµένεται µετά το Πάσχα, πιθανότατα τον Μάιο.

Υπενθυµίζεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκλήρωσε τον περασµένο ∆εκέµβριο τη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεµα έτους 2019, η αξία των οποίων ανήλθε περίπου στα 22 εκατ. ευρώ, σε 19.500 δικαιούχους, οι οποίοι είναι ενεργοί γεωργοί:

  • Νεαρής ηλικίας που είναι έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης 2019 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και δηµιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκµετάλλευση ως επικεφαλής της εκµετάλλευσης ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2019 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, µεταξύ 2014-2018.
  • Οι νεοισερχόµενοι που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα από το έτος 2017 και µετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνοµα τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νοµικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα. Επιπλέον, οι επιλέξιµες εκτάσεις τους να είναι από 0,4 εκτάρια και άνω.

Για διορθωτικές ενιαίας λόγω δασικών χαρτών και τηλεπισκόπησης, µιλά ο Βορίδης

Όσον αφορά τις διορθωτικές πιστώσεις σχετικά µε την ενιαία ενίσχυση, κατά τη συνήθη τακτική του ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε που θα «µαζεύεται» µια διορθωµένη παρτίδα θα γίνεται και πληρωµή των παραγωγών. Μάλιστα στο θέµα αναφέρθηκε µε γραπτή του απάντηση σε ερώτηση της βουλευτού Φλώρινας και ο υπουργός Μάκης Βορίδης, τονίζοντας σχετικά µε τα προβλήµατα λόγω µεταβολών στο χαρτογραφικό υπόβαθρο και δασικών χαρτών ότι «τα αποτελέσµατα της εξέτασης ενστάσεων θα ληφθούν υπόψη στον τελικό υπολογισµό των ενισχύσεων που δικαιούνται οι παραγωγοί, οι οποίες θα καταβληθούν σε επόµενες πληρωµές µέχρι τον µήνα Ιούνιο του έτους 2020». Επιπλέον, σε σχέση µε τους απλήρωτους λόγω τηλεπισκόπησης ο υπουργός ανέφερε ότι «τα ποσά ενίσχυσης που ενδέχεται να προκύψουν από την εξέταση ενστάσεων, θα καταβληθούν σε πληρωµές που θα διενεργηθούν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2020».

Τέλος, ο ίδιος γνωστοποίησε ότι υπάρχουν ακόµα άτοµα που δεν πληρώθηκαν την ενιαία, γιατί εκκρεµεί το αποτέλεσµα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού, καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήµατος από το υπουργείο Οικονοµικών. Και οι συγκεκριµένοι, προφανώς θα πληρωθούν σε κάποια συµπληρωµατική πληρωµή µέχρι τον Ιούνιο.

Αναµένεται και µια πίστωση για την εξισωτική αποζηµίωση του 2019

Εν τω µεταξύ, κλείνει και το περιθώριο των ενστάσεων σχετικά µε την εξισωτική αποζηµίωση του 2019 και τον επανέλεγχο των 23.675 ΑΦΜ που δεσµεύτηκαν σχετικά µε το κριτήριο επιλεξιµότητας ως προς την ενεργό επαγγελµατική δραστηριότητα, σε σχέση µε τα στοιχεία των ενεργών συνταξιούχων που τηρούνται στον ΕΦΚΑ, προκειµένου να δοθεί το «ΟΚ» για την πληρωµή των δικαιούχων. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες και µετά το πέρας των ενστάσεων, αναµένεται να ακολουθήσουν τρεις φάσεις πληρωµής µέχρι τον Ιούνιο, ωστόσο ακόµα δεν έχει προσδιορισθεί αρµοδίως ο χρόνος στον οποίο αυτές θα γίνουν.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr