Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε.) Καβάλας συστήνει στους παραγωγούς αμπέλου, ελιάς και αμυγδαλιάς της ΠΕ Σερρών να λάβουν αυτή την εποχή όλα τα απαραίτητα καλλιεργητικά μέτρα για να επιτευχθεί η καλύτερη αντιμετώπιση ορισμένων εχθρών και ασθενειών κατά την βλαστική περίοδο που θα αρχίσει σε λίγο. Τα προληπτικά αυτά μέτρα συνδυάζονται με την εφαρμογή του κλαδέματος και περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω.

ΑΜΠΕΛΙ

Μία σημαντική ομάδα ασθενειών της αμπέλου είναι οι ασθένειες του ξύλου. Οφείλονται σε μύκητες διαφόρων γενών με χαρακτηριστικά συμπτώματα, εμφανίζονται σε νεαρά και ηλικιωμένα πρέμνα και μακροπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσουν την ξήρανσή τους.
Οι κυριότερες ασθένειες ξύλου είναι: το σύνδρομο ή σύμπλεγμα της Ίσκας, η Ευτυπίωση, η Βοτρυοσφαίρια και η Φώμοψη.

Τα καλλιεργητικά – προληπτικά μέτρα που προτείνονται για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ασθενειών είναι:

1. Καθυστέρηση του κλαδέματος όσο πιο αργά γίνεται, κοντά στο φούσκωμα των ματιών και εφαρμογή του κλαδέματος με ξηρό καιρό.
2. Αφαίρεση και καταστροφή των προσβεβλημένων ή ύποπτων τμημάτων των πρέμνων τα οποία όμως πρέπει να έχουν επισημανθεί την καλοκαιρινή περίοδο που παρουσίασαν τα χαρακτηριστικά συμπτώματα.
3. Περιορισμός των μεγάλων τομών κλαδέματος και επικάλυψή τoυς με κάποιο εγκεκριμένο σκεύασμα όπου χρειάζεται να γίνουν.
4. Κλάδεμα πρώτα των υγιών πρέμνων και στη συνέχεια των ύποπτων ή προσβεβλημένων και στο ενδιάμεσο απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος με χρήση κάποιου απολυμαντικού.

ΕΛΙΑ

Σε ελαιόδεντρα που είναι προσβεβλημένα από την ασθένεια της βακτηρίωσης ή καρκίνωσης (οφείλεται στο βακτήριο Pseudomonas savastanoi pv savastanoi), προτείνεται να γίνει ένα προσεκτικό κλάδεμα – καθάρισμα έτσι ώστε να απομακρυνθούν τα μολυσμένα τμήματα των φυτών. Στα προσβεβλημένα δένδρα συστήνεται μετά το κλάδεμα ή καθάρισμα καθώς επίσης και μετά από παγετό ή χαλάζι να γίνεται επέμβαση με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα για την προστασία από το βακτήριο.
Η διενέργεια του σωστού κλαδέματος βοηθά στον καλύτερο αερισμό και φωτισμό του εσωτερικού της κόμης και περιορίζει την υγρασία του φυλλώματος που ευνοεί την εμφάνιση του κυκλοκονίου. Επίσης το συστηματικό κλάδεμα περιορίζει το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας στην ελιά, σε συνδυασμό με την κατάλληλη λίπανση και άρδευση των ελαιώνων.
Μετά το κλάδεμα οι τομές κλαδέματος (μεγάλες ή μέτριες) θα πρέπει να καλύπτονται με ειδικά επουλωτικά πληγών, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι μολύνσεις του ξύλου. Πάντοτε συνιστάται ψεκασμός μετά το κλάδεμα με κάποιο χαλκούχο σκεύασμα.
Τέλος, τα προϊόντα κλαδέματος θα πρέπει να τεμαχίζονται και να απομακρύνονται με ασφάλεια από τον ελαιώνα.

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ
Στη συγκεκριμένη περίοδο οι αμυγδαλιές πλησιάζουν στο βλαστικό στάδιο στο οποίο ευνοείται η ανάπτυξη ορισμένων μυκητολογικών ασθενειών. Έτσι κρίνονται αναγκαίες ορισμένες επεμβάσεις με φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων παθογόνων που εμφανίζονται ή έχουν παρατηρηθεί την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.
Η ασθένεια της μονίλιας ενδημεί στην περιοχή μας και αντιμετωπίζεται με ψεκασμούς κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου (κυρίως στο στάδιο της λευκής κορυφής, της πλήρους άνθησης και της πτώσης των πετάλων αλλά και στο στάδιο του καρπιδίου σε περίπτωση συνεχών βροχοπτώσεων). Επιπλέον, κατά την περίοδο του κλαδέματος, συστήνεται η απομάκρυνση και καταστροφή των προσβεβλημένων κλαδιών και καρπών.
Το έλκος κλαδίσκων (φουζίκοκο ή ψώμοψη) προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές ιδιαίτερα με υγρό καιρό στην ποικιλία φυρανιά (Ferragnes) που είναι ευαίσθητη. Η αποτελεσματική αντιμετώπισή του περιλαμβάνει την απομάκρυνση και καταστροφή των προσβεβλημένων φυτικών ιστών κατά τη διάρκεια του χειμερινού κλαδέματος που αποτελούν εστίες μόλυνσης. Επίσης, συνιστάται ψεκασμός κατά το στάδιο της έκπτυξης των οφθαλμών και στη συνέχεια κάθε φορά που δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες (θερμ. 15-25 °C και βροχοπτώσεις).
Η ασθένειες του εξώασκου και του κορύνεου προσβάλλουν κυρίως τα φύλλα και δευτερευόντως τους καρπούς και αντιμετωπίζονται με ψεκασμό κατά το στάδιο της διόγκωσης των οφθαλμών και της πτώσης των πετάλων.
Τέλος, για την αντιμετώπιση του ευρύτομου της αμυγδαλιάς το ΠΚΠΦ και ΠΕ Καβάλας εκδίδει δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την έναρξη πτήσης του εντόμου. Παρόλα αυτά, όσοι αμυγδαλοπαραγωγοί επιθυμούν ή έχουν απομακρυσμένους αμυγδαλεώνες, μπορούν αυτή την εποχή να συλλέξουν μουμιοποιημένα αμύγδαλα και να τα τοποθετήσουν σε αυτοσχέδιους κλωβούς στο αγρό τους έτσι ώστε να προσδιορίζουν οι ίδιοι με ακρίβεια την έναρξη πτήσης του εντόμου.

Σε κάθε περίπτωση οι παραγωγοί πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων έτσι όπως αναγράφονται στην ετικέτα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου στο τηλ. 2321355224 (κ. Μυλωνόπουλος) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα των γεωργικών προειδοποιήσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παράταση ΟΣΔΕ