Γλυκαίνει τους δικαιούχους Βιολογικών µε τριετείς δεσµεύσεις το υπουργείο, µε ειδική πρόβλεψη µέσω του Μέτρου 3.1 ώστε να καλυφθούν τα κόστη πιστοποίησης τους για τα έτη 2020-2021

Ενισχύσεις από 2.000 έως 4.000 ευρώ ανά εκµετάλλευση για έξοδα πιστοποίησης θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν οι βιοκαλλιεργητές του Μέτρου 11.1 µε τριετείς δεσµεύσεις (µετατροπή). Το νέο πρόγραµµα «Στήριξη σε συστήµατα ποιότητας» (Μέτρο 3.1) που θα προκηρυχθεί εντός της Άνοιξης θα επιδοτεί µόνο «νέες συµµετοχές», ωστόσο κατ’ εξαίρεση θα καλύπτονται και οι βιοκαλλιεργητές, που ξεκίνησαν δεσµεύσεις κατά τα πέντε προηγούµενα έτη πριν από την αίτηση στήριξης.

Tο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης φαίνεται πως θέλει έτσι να «γλυκάνει» τη συγκεκριµένη κατηγορία βιοκαλλιεργητών που ζητάνε παράταση των δεσµεύσεων τους για δύο ακόµα έτη µέσω νέας πρόσκλησης Βιολογικής Γεωργίας, κάτι που «στην παρούσα φάση, δεν κρίνεται σκόπιµο», όπως υποστηρίζει ο Μάκης Βορίδης σε απάντησή του προς τον βουλευτή Ν∆ Χρήστο Κέλλα.

Ειδικότερα το συγκεκριµένο Μέτρο καλύπτει µόνο τις δαπάνες πιστοποίησης, δηλαδή τα παραστατικά που έχουν να κάνουν µε τις συµβάσεις των βιοκαλλιεργητών που υπογράφουν µε τους Οργανισµούς Πιστοποίησης. Οι δεσµεύσεις είναι από ένα έως πέντε έτη. Η µέγιστη διάρκεια µειώνεται κατά τον αριθµό των ετών που έχουν παρέλθει µεταξύ της αρχικής συµµετοχής στο σύστηµα ποιότητας και της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης για τη στήριξη. Να σηµειωθεί εδώ ότι δικαιούχοι κρίνονται και όσοι βιοκαλλιεργητές και κτηνοτρόφοι δεν επιδοτούνται από το Μέτρο Βιολογικών.

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά είδος πιστοποίησης στο σύστηµα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής, καθορίζεται σε 1.000 ευρώ ανά εκµετάλλευση ετησίως και για κάθε είδος πιστοποίησης, και έως 2.020 ευρώ ανά εκµετάλλευση ετησίως συνολικά για όλα τα είδη πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής.

Η τοποθέτηση Βορίδη για το ενδεχόµενο διετούς παράτασης

Για το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες», επισηµαίνεται ότι, στο πλαίσιο αξιοποίησης της δυνατότητας υπερδέσµευσης, έχει γίνει σηµαντική υπερδέσµευση πόρων επί των νέων Προσκλήσεων που εκδόθηκαν, ύψους 90 εκατ. ευρώ, γεγονός που συµβάλλει σε σηµαντικό ποσό πληρωµών ετησίως έως το τέλος της Προγραµµατικής Περιόδου και βεβαίως στην υψηλή απορρόφηση του ΠΑΑ.

Η δυνατότητα έκδοσης νέας Πρόσκλησης για τους ήδη δικαιούχους του Υποµέτρου 11.1 «Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020, στην παρούσα φάση, δεν κρίνεται σκόπιµη, δεδοµένου ότι δεν έχει γίνει απόσβεση της υπερδέσµευσης που δόθηκε στις νέες Προσκλήσεις του Μέτρου 11, ενώ ταυτόχρονα οι χρηµατοδοτικές ανάγκες για τα επόµενα χρόνια, έως και την ολοκλήρωση της τρέχουσας Προγραµµατικής Περιόδου, σε µέτρα όπως της εξισωτικής αποζηµίωσης, των σχεδίων βελτίωσης κ.λπ., είναι ιδιαίτερα αυξηµένες.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr