Να δηµιουργήσουν νέα αρδευόµενη έκταση επιδοτούµενοι για όλα τα έξοδα, εφόσον όµως το εν λόγω χωράφι βρίσκεται σε περιοχή µε καλή ποσότητα υπόγειων υδάτων, θα µπορούν οι αγρότες  στα πλαίσια του Μέτρου 4.1.2, η απόφαση του οποίου µετά τη διαβούλευση περιµένει την υπογραφή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη.

Όσοι από την άλλη έχουν αγροτεµάχια σε περιοχή µε κακή ποσότητα υπόγειων υδάτων, για να επιδοτηθούν για την εγκατάσταση αρδευτικών συστηµάτων (επέκταση υποδοµής) για χωράφι που δεν ποτίζουν, θα πρέπει να προσέξουν να το δηλώσουν στο ΟΣ∆Ε ως αρδευόµενο. Ή, να το έχουν δηλωµένο στο ΟΣ∆Ε έως και πέντε χρόνια πριν, ως αρδευόµενο. Τα παραπάνω ορίζονται στο σχέδιο της υπουργικής Απόφασης για το Μέτρο 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ύδατος», µε την προκήρυξη να ακολουθεί µέσα στην Άνοιξη.

Υπενθυµίζεται εδώ πως για τα συστήµατα στάγδην τα τιµολόγια που επιδοτούνται µπορούν να ξεκινούν από τα 170 ευρώ το στρέµµα (αροτραίες καλλιέργειες) και να φτάνουν τα 410 ευρώ (αµπελώνες). Ενώ για κάποιον που θέλει να ανοίξει γεώτρηση δικαιολογούνται δαπάνες έως 120 ευρώ το µέτρο και για να την συνδυάσει µε µία γεννήτρια µπορεί να προσκοµίσει προσφορές γι’ αυτήν που φτάνουν τα 6.900 ευρώ. ∆εξαµενές, έγγειες βελτιώσεις και ολοκληρωµένα συστήµατα ακριβείας άρδευσης, επίσης είναι επιλέξιµα προς ενίσχυση που ξεκινά από το 45% των δαπανών και φτάνει το 85%.

Αυξηµένη η ενίσχυση για νέους αγρότες εντός και εκτός Μέτρου 6.1

Προσαύξηση της ενίσχυσης µέχρι και 20% σε σχέση µε τους υπόλοιπους αγρότες, περιµένει τους νέους παραγωγούς. Συγκεκριµένα ο για την προσαύξηση, ο δικαιούχος κατά τη στιγµή υποβολής της αίτησης α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, διαθέτει επαρκή επαγγελµατικά προσόντα και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκµετάλλευση ως υπεύθυνος της εκµετάλλευσης αυτής ή β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος µέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία πενταετία.

Παράταση ΟΣΔΕ

 

Πηγή: agronews.gr