Αγαπητοί μας συνεργάτες, οι Εταιρείες “Βέρρος Κωνσταντίνος” με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και συντασσόμενη πλήρως με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για περιορισμό διάδοσης του COVID-19, ανακοινώνει ότι:

Από 13 Μαρτίου 2020:

• Η επικοινωνία πελατών – συνεργατών θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως (ΜΟΝΟ τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά).
• Οι επισκέψεις συνεργατών της εταιρείας σε δημόσιες υπηρεσίες περιορίζονται στις εντελώς απαραίτητες και επείγουσες.
• Η φυσική παρουσία συνεργατών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας θα πραγματοποιείται μόνο αν κρίνεται αναγκαία και κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

Τα προαναφερόμενα, έκτακτα μέτρα ισχύουν για όλα τα Τμήματα των Εταιρειών “Βέρρος Κωνσταντίνος”:
– Οικονομικών Μελετών
– Λογιστικών Υπηρεσιών
– Αγροτικών Υποθέσεων – Δηλώσεων ΟΣΔΕ
– Διοργάνωσης Εκδηλώσεων
– Προβολής, Επικοινωνίας και Δημοσιότητας
– Serrespost.gr

Η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας είναι ευθύνη όλων μας!