Διαθέσιμα είναι από το απόγευμα της Δευτέρας τα ποσά των συνδεδεμένων ενισχύσεων για αιγοπρόβατα, πορτοκάλια, σπόρους σποράς, σπαράγγια, κορινθιακή σταφίδα και ειδικές ενισχύσεις για τα μικρά νησιά του Αιγαίου, το συνολικό ύψος των οποίων προσεγγίζει τα 80 εκατ. ευρώ.

Βέβαια, μια ακόμα μικρή δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους αιγοπροβατοτρόφους, βλέποντας το ακριβές ποσό που πιστώθηκε στους λογαριασμούς τους. Αντί για τα 10,65 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο που προβλέπει η σχετική απόφαση, η κατά μονάδα ζώου συνδεδεμένη ενίσχυση που τους πιστώθηκε ανέρχεται σε 9,084 ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι «έκανε φρερά» 1,642 ευρώ για κάθε κεφάλι.

Οι κτηνοτρόφοι που ξέρουν να κάνουν πολύ καλά τους λογαριασμούς τους, ενδεχομένως πολύ καλύτερα απ’ ότι τους κάνει το υπουργείο, εκφράζουν ήδη με τηλεφωνήματά τους στο Agronews, την αγανάκτησή τους για τα «διόδια» που καλούνται να πληρώνουν κάθε τόσο, χωρίς μάλιστα κανείς εκ των αρμοδίων να μπαίνει στον κόπο να τους το εξηγήσει. Είναι κάτι που θα εισπράξουν ως εκαθάριση αργότερα ή είναι κάποια παρακράτηση που τους γίνεται χωρίς κανείς να εξηγεί το γιατί;

Την πληρωμή είχε προαναγγείλει από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας το Agronews, δίνοντας μάλιστα πρώτο και την είδηση, με βάση τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε σto ΦΕΚ, ότι για τα αιγοπρόβατα η συνδεδεμένη ενίσχυση θα είναι 10,65 ευρώ για κάθε επιλέξιμο ζώο.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το μεσημέρι της Δευτέρας παραδόθηκαν κανονικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι δισκέτες και ανέβηκαν στο μηχανογραφικό της Τράπεζας Πειραιώς. Έτσι, από τα ATMs της  της εν λόγω τράπεζας τα χρήματα είναι άμεσα διαθέσιμα, ενώ από την επομένη είναι εφικτή η πληρωμή και από τις άλλες εμπορικές τράπεζες.

Τα χρήματα που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών εκτός από τις έξι νέες συνδεδεμένες αφορούν και τις ενισχύσεις για τα μικρά νησιά του Αιγαίου, μια συμπληρωματική για διορθώσεις επί της ενιαίας ενίσχυσης, του πρασινίσματος και της ενίσχυσης των γεωργών νεαρής ηλικίας του έτους 2019, αλλά και μια πρόσθετη πίστωση για υπόλοιπα από την ειδική ενίσχυση βάμβακος και για συνδεδεμένες που έχουν ήδη πληρωθεί.

Ειδικότερα, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στα τέσσερα νέα προϊόντα έχουν αναλυτικά ως εξής και με βάση τα προηγούμενα ρεπορτάζ του Agronews πληρώνονται:

Στο αιγοπρόβειο κρέας / γάλα 10,65 ανά ζώο

Στους σπόρους σποράς 286,22 ανά εκτάριο

Στα σπαράγγια 611,26 ανά εκτάριο

Στη σηροτροφία 318,50 ανά κουτί

Μάλιστα, να σημειωθεί ότι στα παραπάνω προϊόντα η ενίσχυση καταβάλλεται αυξημένη σε σχέση με πέρυσι και ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι αυξήσεις ανέρχονται στους σπόρους σποράς σε 10,93%, στο αιγοπρόβειο κρέας και γάλα σε 13,90% και στα σπαράγγια στο 7,80%.

Ειδικές ενισχύσεις για τα νησιά του Αιγαίου

Όσον αφορά τα προϊόντα της τοπικής γεωργικής φυτικής παραγωγής του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, με πρόσφατη τροποποίηση των άρθρων της Υπουργικής απόφασης 6266/146471/13-1-2016, οι δικαιούχοι παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Για τις πληρωμές των αιτήσεων 2019 και έπειτα ισχύει ότι το ποσό της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως και τα 700 ευρώ ανά εκτάριο.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τους αμπελώνες, το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται στα 700 ευρώ ανά εκτάριο, ενώ το συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης των ανωτέρω αμπελώνων ανέρχεται σε 1,4 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως για την καλλιέργεια της ελιάς το αντίστοιχο συνολικό διατιθέμενο ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης για τους ελαιοκαλλιεργητές ανέρχεται στα 8,8 εκατ. ευρώ και το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής εθνικής χρηματοδότησης, για το έτος ενίσχυσης 2019 στα 547.000 ευρώ.

Στα εσπεριδοειδή η ενίσχυση ανέρχεται στα 500 ευρώ ανά εκτάριο και στα 255.000 ευρώ η ενωσιακή ενίσχυση για τη στρεμματική ενίσχυση. Η επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 εκτάρια, με το λιγότερο 200 δέντρα ανά εκτάριο και η ελάχιστη έκταση κάθε αγροτεμαχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,05 εκτάρια.

Τέλος, στα 11,5 ευρώ ανά κιλό διαμορφώνεται το ύψος της ενίσχυσης στην «καθαρή μαστίχα» που προέρχεται από δένδρα που βρίσκονται σε παραγωγική κατάσταση, ενώ το συνολικό ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης φτάνει τα 1.120.000 ευρώ.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 80 εκατ. ευρώ από 13/04/2020 εώς 13/04/2020 σε  124.648 δικαιούχους.

Βρείτε εδώ τον αναλυτικό πίνακα.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά την σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., παρά τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας COVID-19, συνεχίζει αδιάλειπτα την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων για την εισοδηματική στήριξη των Ελλήνων γεωργών και την ενίσχυση της ελληνικής υπαίθρου. Έτσι, καταβάλλει σήμερα, 13.04.2020, άμεσες ενισχύσεις για τις αιτήσεις έτους 2019, συνολικού ποσού 80.234.400,48 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού, ήτοι 74.255.481,71 ευρώ αφορά σε συνδεδεμένες ενισχύσεις και ενισχύσεις για τα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους, οι οποίες καταβάλλονται για πρώτη φορά στο πλαίσιο των πληρωμών για τις αιτήσεις 2019. Το ποσό αυτό αναλύεται σε:

  • 4.811.416,76 ευρώ σε 5.775 δικαιούχους για πορτοκάλια προς χυμοποίηση
  • 2.566.751,14 ευρώ σε 1.876 δικαιούχους για σπόρους προς σπορά
  • 878.570,86 ευρώ σε 672 δικαιούχους για σπαράγγια
  • 52.484.225,83 ευρώ σε 37.597 δικαιούχους για πρόβειο και αίγειο κρέας
  • 409.909,50 ευρώ σε 57 δικαιούχους για εκτροφή μεταξοσκωλήκων
  • 3.505.303,75 ευρώ σε 5.217 δικαιούχους για κορινθιακή σταφίδα
  • 9.599.303,87 ευρώ σε 34.500 δικαιούχους για διάφορες καλλιέργειες των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους (από το οποίο 8.597.000 ευρώ αφορούν στην καλλιέργεια ελαιώνων)

Το πόσο των 5.978.918,77 ευρώ αφορά σε συμπληρωματικές πληρωμές για: καθεστώς βασικής ενίσχυσης, πράσινη ενίσχυση, νέους γεωργούς, ειδική ενίσχυση βάμβακος, πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά ψυχανθή, βρώσιμα όσπρια, βιομηχανική τομάτα, σκληρό σίτο, ζαχαρότευτλα, καρποί με κέλυφος και μήλα

Υπενθυμίζεται ότι για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (2108802000) και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του Υπ.Α.Α.Τ. (1540), το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες, από τις 09:00 έως τις 17:00. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης των δικαιούχων με τους εξής τρόπους:

Α.   Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη» (https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login). Επισημαίνεται ότι στον σύνδεσμο αυτό έχουν αναρτηθεί και οι επικαιροποιημένοι τίτλοι δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για τους δικαιούχους του εθνικού αποθέματος έτους 2019.

Β.   Μέσω της εξειδικευμένης εφαρμογής «Δημοσιοποίηση Πληρωμών» (https://dip.opekepe.gr) με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών (Τaxisnet).

Ο Πρόεδρος

                                                                                                       Δρ. Γρηγόριος Βάρρας


Πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με αποφάσεις Βορίδη

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές δυσχέρειες εξαιτίας του νησιωτικού χαρακτήρα, της μικρής έκτασης και της απόστασης από τις αγορές των νησιών, ενέκρινε την απόφαση της χρηματοδότησης ειδικών μέτρων στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους.

Η απόφαση αυτή συμβάλλει αποφασιστικά στο ειδικό καθεστώς εφοδιασμού και στη στήριξη των μοναδικών ποικιλιών προϊόντων της τοπικής γεωργικής παραγωγής.

Παρατίθεται λίστα με τα προϊόντα που ενισχύονται και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνουν:

Δαμάσκηνα Σκοπέλου 500 ευρώ/ εκτάριο

Φασόλια και βρώσιμο λαθούρι 500 ευρώ/ εκτάριο

Αμπελοοινικός τομέας 700 ευρώ/ εκτάριο

Διατήρηση παραδοσιακής καλλιέργειας

Μαστίχας Χίου 11,5 ευρώ/ κιλό καθαρής μαστίχας

Γεώμηλα 600 ευρώ/ εκτάριο

Τοματάκι Σαντορίνης 700 ευρώ/εκτάριο

Αγκινάρα Τήνου 500 ευρώ/εκτάριο

Εσπεριδοειδή 500 ευρώ/ εκτάριο

Κριθάρι Λήμνου 50 ευρώ/ εκτάριο

Διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων 145 ευρώ/ εκτάριο

Παράλληλα, ο κ. Βορίδης υπέγραψε τις αποφάσεις για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2019 που αφορά τα πορτοκάλια χυμοποίησης και την κορινθιακή σταφίδα.

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται για τα μεν πορτοκάλια χυμοποίησης στα 555 ευρώ/ εκτάριο για τη δε κορινθιακή σταφίδα στα 453,80 ευρώ/ εκτάριο.

Σημειώνεται ότι το ποσό το οποίο διοχετεύεται στην αγροτική οικονομία από ειδικά μέτρα στήριξης και συνδεδεμένες ενισχύσεις ανέρχεται συνολικά σε 83.062.354 ευρώ

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr