Για τον άλλο μήνα οι συνδεδεμένες σε συμπύρηνα, ρύζι και ειδικά δικαιώματα κτηνοτρόφων.

Μετά την πίστωση της συνδεδεµένης στα αιγοπρόβατα τη Μεγάλη ∆ευτέρα, σειρά στον προγραµµατισµό των αρµοδίων προς πληρωµή παίρνει η αντίστοιχη ενίσχυση στα βοοειδή. Άλλωστε, µε όλο το βάρος της πολιτικής ηγεσίας να έχει πέσει στη στήριξη των αιγοπροβατοτρόφων, κάτι παραπάνω από αναµενόµενες και δίκαιες θεωρούνται οι αντιδράσεις των βοοτρόφων, των οποίων η συνδεδεµένη πρώτη φορά δεν πληρώθηκε µαζί µε αυτή των συναδέρφων τους µε αιγοπρόβατα. Υπό αυτές τις συνθήκες, και προς αποφυγήν λοιπών έντονων αντιδράσεων από τους κτηνοτρόφους, από την πλατεία Βάθη και τη ∆οµοκού δροµολογούν την πίστωση της συνδεδεµένης στα βοοειδή πριν βγει ο Απρίλιος. Βέβαια, στο µηχανογραφικό σύστηµα του Οργανισµού Πληρωµών ακόµα δεν φαίνεται κάτι, εντούτοις η φόρτωση των στοιχείων για την πληρωµή των παραγωγών µπορεί να γίνει και εν µία νυκτί, όποτε αποφασιστεί κάτι τέτοιο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύψος της ενίσχυσης θα είναι κατάτι υψηλότερο από πέρυσι, που κυµάνθηκε στα 171 ευρώ ανά επιλέξιµο θηλυκό ζώο και αφορούσε 8.000 δικαιούχους. Σηµειωτέον ότι ο συνολικός προϋπολογισµός για το 2019 ανέρχεται στα 35,5 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τώρα τις υπόλοιπες συνδεδεµένες, που έχουν µείνει απλήρωτες και αφορούν το ρύζι, τα συµπύρηνα ροδάκινα και τα ειδικά δικαιώµατα της κτηνοτροφίας, αυτά πρέπει να αναµένονται κάποια στιγµή µέσα στον επόµενο µήνα.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr