Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών ενημερώνει τους μελισσοκόμους, ότι έχει ξεκινήσει η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις Δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αντικατάσταση κυψελών) και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις μελισσοσμηνών).

⦁ Για την δράση 3.1 (αντικατάσταση κυψελών) απαιτούνται:
Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση
Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τράπεζας
Τιμολόγιο αγοράς κυψελών με εξοφλητική απόδειξη και αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής
(ημερομηνία αγοράς κυψελών έως 20/5/2020)
-Κατάθεση δικαιολογητικών έως 14/5/2020

⦁ Για την δράση 3.2 (μετακινήσεις μελισσοσμηνών) απαιτούνται:
Δύο Αιτήσεις (Υποδείγματα 2 και 5) και Υπεύθυνη Δήλωση
Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τράπεζας
Εκκαθαριστικό (το πιο πρόσφατο)
Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη (ως 20/6/20)
Άδεια κυκλοφορίας φορτηγού (αν υπάρχει)
Δελτία Αποστολής ή Φορτωτικές: επιλέξιμες μετακινήσεις από μέσα Μαΐου ως 20/6/2020
-Κατάθεση δικαιολογητικών έως 18/5/2020

Τα σχετικά έντυπα μπορούν να τα αποκτήσουν οι μελισσοκόμοι:
α) από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (συνημμένα στο Δελτίο Τύπου),
β) από το γραφείο μελισσοκομίας της ΔΑΟΚ ΠΕ Σερρών (έπειτα από επικοινωνία στο τηλ. 23213-55217) και γ) από το Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 – 471544, 471110, 471542 – εσωτ. 101,104)

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

⦁ Αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή
⦁ Με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τ.Κ.57001
Τ.Θ. 60705

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας στα τηλέφωνα: 2310 – 471544, 471110, 471542 (εσωτ. 101,104, γεωπόνοι Πουτούρης Δρακόντης και Βαρτάνη Σοφία) και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών, στο τηλέφωνο 23213-55217 (γεωπόνος Ράμναλη Παρασκευή).