Κεφάλαιο κίνησης με τη μορφή δανείου μέσω «Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού», έτσι ώστε να «τρέχουν» τόκοι μόνο για το ποσό του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται, θα μπορεί να καλύψει το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης που αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του στην Ελλάδα εντός του Ιουνίου σε συνεργασία με το European Investment Fund (EIF).

Η νέα αυτή πρόβλεψη έρχεται σε συνέχεια της δυνατότητας παροχής εγγυημένων δάνειων σε ποσοστό 80% από το συγκεκριμένο Ταμείο για ενίσχυση της ρευστότητας και µε ανώτατο όριο τα 200.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση.

Mέχρι πρόσφατα, ουσιαστικά εγγυήσεις θα µπορούσαν να ζητήσουν µόνο οι παραγωγικοί συντελεστές που τρέχουν επενδυτικό πλάνο, είτε εντός διαρθρωτικού προγράµµατος (π.χ Σχέδιο Βελτίωσης ή Μεταποίησης) είτε εκτός.

Ως γνωστόν, ο Ανοιχτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός, αποτελεί ουσιαστικά έναν τρεχούμενο λογαριασμό τον οποίο ο καθένας μπορεί να τον χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες του, με βάση συνήθως ένα ετήσιο πιστωτικό όριο που είναι ανάλογο για παράδειγμα των άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνει, της καλλιεργητικής έκτασης κ.λπ. Ο ωφελούμενος καταβάλει τόκους ανάλογα το ποσό που έχει χρησιμοποιήσει και το κεφάλαιο που επιστρέφει είναι ξανά διαθέσιμο προς χρήση.

Παράλληλα οι τράπεζες φαίνεται να έχουν αναπροσαρμόσει τις απαιτήσεις τους όσον αφορά το «σπάσιμο» των δανείων για επενδύσεις που θα γίνουν μέσω Σχεδίου Βελτίωσης, ώστε οι αγρότες-δικαιούχοι να πληρώνουν τόκο μόνο για το κεφάλαιο που χρησιμοποιούν και να μην «τρέχουν» οι απαιτήσεις από την πρώτη στιγμή για το σύνολο του δανείου.

Για παράδειγμα, για ένα σχέδιο 100.000 ευρώ, ο αγρότης θέλει να λάβει μία πρώτη δόση για να υλοποιήσει σε πρώτη φάση το 30% του σχεδίου του, δηλαδή 30.000 ευρώ. Οι τόκοι που θα πληρώνει θα αφορούν αυτά τα 30.000 ευρώ. Μετά το πρώτο αίτημα πληρωμής θα λάβει το 50% των επιλέξιμων δαπανών, δηλαδή 15.000 ευρώ, τα οποία θα εκχωρηθούν στο λογαριασμό που τηρείται στην τράπεζα προς αποπληρωμή του δανείου. Οι τόκοι σταματάνε να μετράνε προφανώς όταν επιστραφεί στο σύνολό του το κεφάλαιο για κάθε δόση.

Σημειώνεται εδώ πως οι αγρότες – επενδυτές μπορούν να προχωρούν μέχρι σε τέσσερις αιτήσεις μερικής πληρωμής, με κάθε αίτηση να μην έχει κατώτατο όριο κάλυψης του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του μέτρου.

Ένα παράδειγμα για το πώς θα λειτουργήσει το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, παρέχει η Εθνική Τράπεζα που θα συμμετάσχει στο εν λόγω πρόγραμμα:

Ποσό χρηματοδότησης:

• Έως 200.000 ευρώ ή μέχρι το 30% του ύψους ενός επενδυτικού σχεδίου για κεφάλαιο κίνησης

• Έως 5 εκατ. ευρώ για επενδυτική χρηματοδότηση


Σε ποιους απευθύνεται: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τι ανάγκες καλύπτει:

• Κεφάλαιο κίνησης

• Επενδύσεις σε κάθε είδους πάγια στοιχεία


Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης & Προϋποθέσεις

• 80% εγγύηση χρηματοδότησης από το EIF εφάπαξ ή μέσω ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών • Χωρίς προμήθεια εγγύησης

• Οι επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής


Διάρκεια χρηματοδότησης: Από 1 έως 15 χρόνια

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr