Τι είναι ο αγροδιατροφικός επιταχυντής;
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα υποστήριξης των επιχειρηματικών ιδεών και της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» παρέχεται η δυνατότητα σε 12 επιχειρηματικές ιδέες προϊόντων/υπηρεσιών στους τομείς αγροδιατροφής/αγροτουρισμού/αγροτεχνολογίας να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν.

Από τις 12 επιχειρηματικές ιδέες, στο τέλος του προγράμματος οι 4 θα λάβουν χρηματοδότηση έως 13.000€ για την υλοποίηση του σχεδιασμού τους. Στόχος είναι η ανάδειξη και η υλοποίηση καινοτόμων ιδεών που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού αγροδιατροφικού/αγροτουριστικού/αγροτεχνολογικού τομέα, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα του αγροδιατροφικού επιταχυντή;
Το πρόγραμμα αφορά ιδιώτες ή επιχειρήσεις που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων, τους τομείς της διατροφής, αλλά και του εναλλακτικού τουρισμού-αγροτουρισμού και της τεχνολογίας-αγροτεχνολογίας.

Συμμετέχοντες μπορούν να είναι όσοι δραστηριοποιούνται σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα (παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία αγροτικών προϊόντων, εφαρμογών περιλαμβανομένου των εφαρμογών Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας, αγροτουριστικές δραστηριότητες κ.α.).

Συμπληρώστε τη φόρμα για να κάνετε αίτηση και να υποβάλλετε την επιχειρηματική σας ιδέα.

Ποιο είναι το περιεχόμενο του προγράμματος αγροδιατροφικής επιτάχυνσης;
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο φάσεις:

Φάση 1η: Εκπαίδευση, Καθοδήγηση και Συμβουλευτική Υποστήριξη

Τα στελέχη του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», καθώς και ερευνητές αλλά και στελέχη της αγοράς, έρχονται σε επαφή με όλους τους συμμετέχοντες. Στόχος είναι η εκπαίδευση, η συμβουλευτική και η υποστήριξή τους τόσο σε πρακτικά όσο και θεωρητικά θέματα, για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος/υπηρεσίας τους αλλά και τη δικτύωση στην αγορά. Η διαδικασία γίνεται με εξ’αποστάσεως εργαστήρια κυρίως και οι γνώσεις εφαρμόζονται στην εκάστοτε επιχειρηματική ιδέα ως εργασίες – επιμέρους εφαρμογές, οι οποίες κατατίθενται στο τέλος της 1ης φάσης και πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία στρατηγικής, καινοτομίας, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κ.ά. Οι εργασίες αυτές αξιολογούνται από κριτική επιτροπή συνυπολογίζοντας την πρόοδο του κάθε συμμετέχοντα συνολικά. Η κριτική επιτροπή επιλέγει 4 από τις 12 συνολικά συμμετοχές για την επόμενη φάση.

Φάση 2η: Μικροχρηματοδότηση και Συμβουλευτική Υποστήριξη

Οι 4 συμμετοχές θα λάβουν έως 13.000€ ως επιχορήγηση-δωρεά για την υλοποίηση του πλάνου τους. Η καταβολή γίνεται τμηματικά προς τους προμηθευτές των συμμετεχόντων και εντός 5 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης.

Πόσο διαρκεί το πρόγραμμα επιτάχυνσης;
Η διάρκεια του προγράμματος αγροδιατροφικού επιταχυντή είναι περίπου 15 μήνες, με την 1η φάση να διαρκεί ένα 3μηνο. Η συμβουλευτική από μέντορες και εξειδικευμένους επαγγελματίες της αγροδιατροφής παρέχεται καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Διάστημα Υποβολής Αιτήσεων
11-22 Μαΐου 2020.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα αγροδιατροφικού επιταχυντή γίνεται ηλεκτρονικά και οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τις απαντήσεις τους στο σχετικό ερωτηματολόγιο αλλά και έπειτα από διαδικασία συνέντευξης.

Παράλληλα με την ηλεκτρονική αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι τις 22 Μαϊου και μια παρουσίαση για το προϊόν ή την υπηρεσία τους σε αρχείο powerpoint (μέχρι 15 slides) καθώς και τα σχετικά οικονομικά στοιχεία (αν υπάρχουν) στο email info@generationag.org, με ενδεικτικό τίτλο “Αίτηση για αγροδιατροφικό επιταχυντή”.

Διαβάστε τους όρους συμμετοχής και κάντε αίτηση.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: enateam.gr