Τέσσερα φαίνεται να είναι προς το παρόν τα ανοιχτά ζητήµατα που µένουν για να οδηγηθούν στην αίτηση της δεύτερης και τελικής δόσης πληρωµής, ύψους 5.100-6.600 ευρώ:

Πρώτον, οι τροποποιήσεις των επιχειρηµατικών τους σχεδίων. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί τελικά να τροποποιήσουν το σχέδιό τους, ακόµα κι αν δεν έπιασαν όλους τους στόχους, µε την υπουργική απόφαση που θα ορίζει τα παραπάνω να βρίσκεται ήδη προς υπογραφή. ∆ηλαδή, αν για παράδειγµα κάποιος νέος αγρότης είχε θέσει στο επενδυτικό του πλάνο ως στόχο να κάνει βιολογική παραγωγή και δεν τα κατάφερε, δεν χρειάζεται να τροποποιήσει το σχέδιο. Αρκεί προφανώς, από τη µία να διατηρήσει τη βαθµολογία που επιτυγχάνει σε επίπεδο ανώτερο εκείνου της ελάχιστης επιλέξιµης βαθµολογίας (45 µόρια) και από την άλλη, να έχει πιάσει τουλάχιστον ένα στόχο.

∆εύτερον, να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις σχετικά µε την αυξηµένη τυπική απόδοση όσον αφορά τη µελλοντική τους κατάσταση. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται πως αφορά αρκετούς δικαιούχους νέους αγρότες, οι οποίοι καλούνται στο ΟΣ∆Ε 2020 να προσθέσουν στρέµµατα κυρίως κηπευτικών (λόγω µεγάλης τυπικής απόδοσης), ώστε να πιάσουν το στόχο.

Τρίτον, τα µαθήµατα κατάρτισης για όσους δεν τα πρόλαβαν πριν την αναστολή του ΕΛΓΟ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν κάποια γκρουπ νέων αγροτών που δεν πρόλαβαν την κατάρτιση (π.χ σε Αργολίδα, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Αττική και αλλού), ωστόσο ακόµα δεν έχουν δηµιουργηθεί νέα τµήµατα. Γι’ αυτούς τους νέους αγρότες αναµένεται να υπάρξει κάποια παράταση στις δεσµεύσεις τους.

Τέταρτον, το άνοιγµα του συστήµατος για τη δεύτερη δόση πληρωµής, η οποία θα είναι και η τελική. Σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο, θα πρέπει µέσα στον Ιούλιο να ανοίξει και το πληροφοριακό σύστηµα για την αίτηση πληρωµής. Με την υποβολή της δεύτερης αίτησης πληρωµής ξεκινά η διαδικασία πιστοποίησης της ορθής εφαρµογής του επιχειρηµατικού σχεδίου και ολοκλήρωσης της πράξης.

Σηµειώνεται εδώ πως τα παραπάνω αφορούν µόνο τους νέους αγρότες µε αποφάσεις ένταξης του 2017 και εφόσον είχαν προβλέψει τριετές επενδυτικό πλάνο. Αντίστοιχα, ίδια εποχή το 2021, σε αίτηµα πληρωµής θα µπορεί να προχωρήσει η φουρνιά των επιλαχόντων που τελικά µπήκε στο πρόγραµµα µε αποφάσεις ένταξης του 2018.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr