∆ιορθωτικές πληρωµές, µε µικρά ποσά και µεµονωµένες κατά κύριο λόγο περιπτώσεις δικαιούχων, που θα κλείσουν κατά προτεραιότητα ότι αποµένει από προγράµµατα (Βιολογική Γεωργία και Βιολογική Κτηνοτροφία, Νιτρικά, Κοµφούζιο, Σπάνιες φυλές κ.λπ.) και ενιαία ενίσχυση και ειδικές ενισχύσεις του περασµένου έτους, φέρνει ο Ιούνιος.

Σκοπός των αρµοδίων, να ξεµπερδεύουν µε τα «εύκολα» κυρίως γραφειοκρατικά ζητήµατα, προκειµένου οι διοικητικοί του Οργανισµού Πληρωµών να καταπιαστούν µε την πρόωρη καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης του 2020. Σηµειωτέον ότι µέχρι αυτή την εβδοµάδα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είχαν οριστικοποιηθεί περί τις 250.000 νέες δηλώσεις ΟΣ∆Ε, ενώ περίπου 100.000 παραγωγοί δεν είχαν ακόµα υποβάλλει τη νέα αίτηση.

Στις εκκρεµότητες και οι ειδικές ενισχύσεις, που έχουν ανακοινωθεί και ακόµα αναµένονται µε πρώτους τους αιγοπροβατοτρόφους να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τους χειρισµούς των υπευθύνων της Βάθη. Καλώς εχόντων των πραγµάτων, σειρά στις ειδικές ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού παίρνουν οι ανθοπαραγωγοί µε 10 εκατ. ευρώ, οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις έως 20 Ιουνίου, οι παραγωγοί λαϊκών αγορών µε 14 εκατ. ευρώ και οι καλλιεργητές σπαραγγιών και φράουλας.

Χαµένα δικαιώµατα σε παραγωγούς µε θερµοκήπια ξεκινά να τακτοποιεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Τα δικαιώµατα που αδίκως δεν έλαβαν πιθανώς και από το 2013 οι καλλιεργητές θερµοκηπιακών προϊόντων, παρά το γεγονός ότι µπορούν να τα ενεργοποιήσουν, ξεκινά να τακτοποιεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, µε εντολή Βορίδη. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, επειδή προέχουν τα δικαιώµατα και οι ενισχύσεις του 2019, δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραµµα για τις παλιότερες εκκρεµότητες. Ειδικότερα, σύµφωνα µε έγγραφη απάντηση του υπουργού στη Βουλή στις 29 Μαΐου, αναφέρεται ότι «στους καλλιεργητές θερµοκηπιακών προϊόντων δεν κατανεµήθηκαν δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης το 2015 (πρώτη κατανοµή). Ωστόσο, επειδή οι εν λόγω καλλιέργειες µπορούν να ενεργοποιήσουν δικαιώµατα, έχει αρχίσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο έλεγχος τυχόν εκκρεµοτήτων και η τακτοποίησή τους από το έτος 2013 προχωρώντας σταδιακά και στα επόµενα έτη. ∆εδοµένου όµως ότι δίνεται προτεραιότητα στις πληρωµές του τρέχοντος έτους ενίσχυσης, δηλαδή στις αιτήσεις 2019, δεν είναι δυνατόν να δοθεί ακριβής προγραµµατισµός (αναγνώρισης δικαιωμάτων) για τα προηγούµενα έτη».

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr