Για την επόµενη Πέµπτη 25 Ιουνίου δείχνει ο προγραµµατισµός του Οργανισµού Πληρωµών να δροµολογεί τη διαδικασία εξόφλησης της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του 2019. Βέβαια, µε δεδοµένη τη δυνατότητα που δίνει ο κοινοτικός κανονισµός η πληρωµή να γίνει έως το τέλος Ιουνίου, χωρίς πρόστιµα και το «τράτο» που δίνεται µηχανογραφικά από την εγγραφή της επίσηµης ηµεροµηνίας πληρωµής µέχρι την πίστωση των λογαριασµών των παραγωγών δεν αποκλείει το ενδεχόµενο η όλη διαδικασία να πάει για τη µεθεπόµενη εβδοµάδα έως τις 3 Ιουλίου. Να σηµειωθεί ότι τα περιφερειακά υποκαταστήµατα έχουν ήδη στείλει τις καταστάσεις συµµόρφωσης για να «τρέξουν» από τα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και να βγει παρτίδα πληρωµής. Σε κάθε περίπτωση σηµειώνεται ότι δεν αναµένονται τα περσινά προβλήµατα µε τις καθυστερήσεις στις πιστώσεις της Βιολογικής Κτηνοτροφίας σε ορισµένες περιφέρειες, καθώς έχει εγκριθεί η πίστωση 29,2 εκατ. ευρώ και 26,9 εκατ. ευρώ για την εξόφληση παραγωγών για το έτος εφαρµογής 2019.

Αµέσως µετά οι διοικητικοί του ΟΠΕΚΕΠΕ θα κληθούν να καταπιαστούν µε την προκαταβολή του τσεκ του 2020, µετά και τις τελευταίες δηλώσεις Βορίδη από το βήµα της Βουλής ότι το θέµα της άµεσης προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης τελεί υπό σκέψη. Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής, Βασίλη Κεγκέρογλου και παρά τις αρχικές του αντιρρήσεις, κατόπιν των πιέσεων που του ασκήθηκαν από την πλευρά του ερωτώντος βουλευτή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεσµεύθηκε να επανεξετάσει µε τις υπηρεσίες του υπουργείου, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την τράπεζα Πειραιώς, ως χειρίστριας του λογαριασµού για τις κοινοτικές ενισχύσεις των αγροτών και να επανέλθει µε νεότερα επί του θέµατος.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «εξετάζει το ενδεχόµενο το τσεκ να δοθεί στους παραγωγούς από την τράπεζα πρόωρα κατά τρεις µήνες ως δάνειο χωρίς τη µεσολάβηση του δηµοσίου, αλλά αυτό θα κοστίσει είτε στο κράτος, είτε απευθείας στους παραγωγούς». Όπως εξήγησε ο ίδιος ο υπουργός «κάποιος πρέπει να δανείσει τώρα στο ελληνικό ∆ηµόσιο το ποσό, το ελληνικό ∆ηµόσιο να το δώσει εν συνεχεία στον ΟΠΕΚΕΠΕ µε εγγύηση τις µελλοντικώς καταβληθεισόµενες ενισχύσεις στους παραγωγούς. Ο άλλος τρόπος είναι να µην µεσολαβήσει το ελληνικό ∆ηµόσιο, αλλά να πάνε απευθείας οι παραγωγοί να λάβουν δάνειο, το οποίο µε εγγύηση την µελλοντικώς, πάλι, καταβληθεισόµενη ενίσχυση να εξασφαλιστεί. Εξετάζουµε τη δυνατότητα αυτών των µηχανισµών, που σηµαίνει ότι δεν έχω αποκλείσει αυτό το ενδεχόµενο».

Αναδροµικά τον Ιούλιο εξισωτικές του 2019 για τους κοµµένους λόγω σύνταξης χηρείας
Το δρόµο για αναδροµική πληρωµή της εξισωτικής του 2019 σε περίπου 5.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, που έµειναν εκτός επειδή ελάµβαναν σύνταξη χηρείας, ανοίγει εγκύκλιος του γενικού γραµµατέα του υπουργείου, µετά την επανένταξή τους στο πρόγραµµα. Ειδικότερα, αποσαφηνίζεται ότι «ο όρος επιλεξιµότητας «Ενεργός επαγγελµατική δραστηριότητα», που αναφέρεται στους αιτούντες παραγωγούς έως 67 ετών ως «η µη καταβολή άµεσης σύνταξης προς το πρόσωπο του δικαιούχου από τον ασφαλιστικό του φορέα», ως προς το ότι άµεση σύνταξη ορίζεται η κύρια σύνταξη σύµφωνα µε τον ΕΦΚΑ προς το πρόσωπο του δικαιούχου από τον ασφαλιστικό του φορέα, µε εξαίρεση τις συντάξεις λόγω θανάτου, καθόσον οι τελευταίες αποτελούν κύρια σύνταξη εκ µεταβιβάσεως, οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες στο Πληροφοριακό Σύστηµα που υποστηρίζει το Μέτρο 13, ώστε να τροποποιηθούν οι σχετικοί πίνακες πρώτης και τελικής κατάταξης έτους 2019, σύµφωνα µε την ανωτέρω διευκρίνιση του όρου».

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr