Μέτρο κληρονοµικής διαδοχής, πριµ πρώτης εγκατάστασης, συµπληρωµατική ενίσχυση νεαρών κάτω των 35 ετών µε «πράσινο πτυχίο»  και πρόσβαση στο Εθνικό Απόθεµα. Αυτή είναι η τετράδα  άµεσης και έµµεσης στήριξης των νέων αγροτών που εξετάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς υπεισέρχεται σε κρίσιµη φάση ο σχεδιασµός για την ερχόµενη ΚΑΠ και η χώρα µας καλείται βάσει ευρωπαϊκών στόχων να αυξήσει δραστικά το µερίδιο συµµετοχής των 35άρηδων στην αγροτική παραγωγή που σήµερα υπολογίζεται µόλις στο 6%. Από το φάκελο των άµεσων ενισχύσεων ξεχωρίζουν 2 δράσεις:

Συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη για νέους γεωργούς: Σχεδιάζεται πρόγραµµα στήριξης µε στρεµµατικό όριο (π.χ τα 100 στρέµµατα) για νεαρούς αγρότες κάτω των 35 ετών που διαθέτουν ή θα αποκτήσουν κατάρτιση από αγροτικές-γεωπονικές σχολές. Το πριµ είναι πενταετές και κατ’ αποκοπή.

Δικαιώματα  από το Εθνικό Απόθεµα: Χορήγηση δικαιωµάτων ενίσχυσης σε νέους γεωργούς που έχουν συστήσει πρόσφατα γεωργική εκµετάλλευση για πρώτη φορά. Συνδυάζεται µε αύξηση της αξίας δικαιωµάτων µέχρι το µέσο όρο ανά περιφέρεια ενίσχυσης.

Από τον φάκελο των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης:

Κληρονοµική διαδοχή: Πολυετής επιδότηση για την έξοδο από το επάγγελµα αγροτών κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης για να µεταβιβάσουν την εκµετάλλευση σε νεαρό αγρότη.

Πρώτη εγκατάσταση: Ενίσχυση αγροτών κάτω των 40 ετών ή νοµικών προσώπων µε επικεφαλής νέο αγρότη που προχωρούν σε εγκατάσταση εκµετάλλευσης πρώτη φορά. Ενίσχυση σε δόσεις µέχρι 100.000 ευρώ.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr