Στα 850 εκατ. ευρώ διαµορφώθηκε ο αρχικός προϋπολογισµός του «Εξοικονοµώ-Αυτονοµώ για Έξυπνα Σπίτια», µε το πρόγραµµα να ξεκινάει το φθινόπωρο, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το ποσό θα προέλθει από πόρους του τρέχοντος και νέου ΕΣΠΑ καθώς και άλλα κοινοτικά κονδύλια που αναµένονται στο µέλλον, ώστε το πρόγραµµα –που είναι προσαρµοσµένο στις νέες απαιτήσεις και ανάγκες των ελληνικών νοικοκυριών- να είναι διαρκώς ανοιχτό και να υπάρχει δυνατότητα για συνεχή υποβολή προτάσεων.

Το «Εξοικονοµώ-Αυτονοµώ» αποτελεί ένα νέο, µοντέρνο, φιλόδοξο και ολοκληρωµένο πλαίσιο ενίσχυσης της ενεργειακής εξοικονόµησης των κατοικιών, µε διευρυµένες επιλέξιµες παρεµβάσεις σε σχέση µε τα προηγούµενα προγράµµατα, όπως µεταξύ άλλων έξυπνα συστήµατα διαχείρισης (π.χ. έξυπνα συστήµατα σκίασης, έξυπνοι θερµοστάτες κ.λπ.), υποδοµές φόρτισης για ηλεκτρικά οχήµατα, συστήµατα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ΑΠΕ (π.χ. φωτοβολταϊκά µε ενεργειακό συµψηφισµό).

Στόχος είναι η δηµιουργία ενός κύµατος επενδύσεων στα ελληνικά νοικοκυριά για την ποιοτική αναβάθµιση τουλάχιστον 60.000 κατοικιών ετησίως έως το 2030 το οποίο θα οδηγήσει στη ριζική ανανέωση του γερασµένου και ενεργοβόρου κτιριακού αποθέµατος της Ελλάδας, δίνοντας παράλληλα σηµαντική ώθηση σε κλάδους εγχώριας προστιθέµενης αξίας (κατασκευαστικός κλάδος, δοµικά υλικά, θερµικά ηλιακά) και δηµιουργώντας υψηλά οικονοµικά και λειτουργικά οφέλη προς τα ελληνικά νοικοκυριά. Επιδιώκεται, επιπροσθέτως, να σηµατοδοτηθεί η µετάβαση σε πιο «έξυπνα» σπίτια, δηλαδή σε ενεργειακά αποδοτικά σπίτια µε υψηλό βαθµό αυτονοµίας, µέσα από τη χρήση καινοτόµων και ψηφιακών τεχνολογιών.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr