Τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στον νέο κύκλο προσκλήσεων των καθεστώτων – προγραµµάτων του αναπτυξιακού νόµου (ν. 4399/2016) «Γενική Επιχειρηµατικότητα» και «Επιχειρηµατικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» που ξεκινά από την 1η Αυγούστου θα έχουν οι ενδιαφερόµενες αγροτικές επιχειρήσεις που δεν πρόλαβαν να κλείσουν φάκελο µέχρι την 31η Ιουλίου.

Ο υφιστάµενος κύκλος έκλεισε την περασµένη Παρασκευή, µε στόχο τη γρήγορη αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που αιτούνται ενισχύσεων, σύµφωνα µε το υπουργείο Ανάπτυξης. Μέχρι τη στιγµή που γράφονταν αυτές οι γραµµές, δεν είχε εξειδικευτεί το νέο πλαίσιο των προκηρύξεων, που µέσα σε αυτό αναµένεται να προστεθούν και οι επενδύσεις στον πρωτογενή τοµέα ύψους άνω των 500.000 ευρώ που αφορά ιδιαίτερα µεγάλες κτηνοτροφικές µονάδες και θερµοκήπια µε τεχνολογίες συµπαραγωγής ενέργειας.

Σηµειώνεται εδώ πως στα δύο καθεστώτα του Αναπτυξιακού που θα είναι ανοιχτά για αιτήσεις έως τις 30 Οκτωβρίου, όπως έχει ενηµερώσει το υπουργείο Ανάπτυξης, οι ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις του πρωτογενή τοµέα φτάνουν έως 55% των δαπανών του έργου και δίνονται εξολοκλήρου µε τη µορφή επιδότησης.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης είναι 100.000 ευρώ για µικρές επιχειρήσεις και στα 50.000 ευρώ για οµάδες παραγωγών και συνεταιρισµούς. Στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνονται τρακτέρ, παρελκόµενα, µεγάλα µηχανήµατα όπως οι θεριζοαλωνιστικές, κτιριακές εγκαταστάσεις (αποθήκες, θερµοκήπια).

Μέρος του επενδυτικού σχεδίου µπορεί να συνδέεται µε την παραγωγή, σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης, ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές για την κάλυψη των αναγκών της µονάδας (net metering), υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή δεν υπερβαίνει τη µέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας από τη συγκεκριµένη γεωργική εκµετάλλευση.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr