Πράσινο φως από την Κομισιόν πήρε την περασμένη Πέμπτη το ελληνικό πρόγραμμα για την ενίσχυση αιγοπροβατοτρόφων, παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών και σπαραγγοπαραγωγών, κλάδων που επλήγησαν ή πλήττονται ακόμη από την πανδημία.

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, με τη στήριξη να λαμβάνει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και να χρηματοδοτείται από τον εθνικό προϋπολογισμό. Τα ποσά που εγκρίθηκαν από την Κομισιόν ανέρχονται σε περίπου 51,23 εκατ. ευρώ, επιμεριζόμενα σε 31,7 εκατ. για την αιγοπροβατοτροφία, 14,8 εκατ. για τους παραγωγούς λαϊκών αγορών και 4,7 εκατ. για τους σπαραγγοπαραγωγούς. Η στήριξη, που απευθύνεται σε όλη την επικράτεια και χρηματοδοτείται από τον εθνικό προϋπολογισμό, θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, ενώ θα πρέπει να χορηγηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020. Στην απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Κομισιόν αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Αιγοπρόβατα

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε 4 ευρώ/ενήλικο ζώο (επιβεβαιώνοντας προηγούμενο αποκλειστικό ρεπορτάζ της «ΥΧ»), με μέγιστο ποσό τα 2.000 ευρώ, ήτοι ενίσχυση για έως και 500 ζώα ανά μονάδα. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση της αντίστοιχης ΚΥΑ. Επιλέξιμοι θεωρούνται όσοι διαθέτουν εκμετάλλευση ζωικής παραγωγής με τουλάχιστον 20 ενήλικα αιγοπρόβατα άνω του ενός έτους και παρέδωσαν γάλα το 2019 σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας, πλην των νησιωτών όπου δεν ήταν δυνατή αυτή η παράδοση.

Λαϊκές αγορές

Με το ποσό της κατ’ αποκοπή ενίσχυσης των 1.500 ευρώ ανά παραγωγό, αναμένεται να στηριχθούν οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών των οποίων η δραστηριότητα σταμάτησε είτε λόγω του περιορισμού των μετακινήσεων είτε λόγω της αναστολής λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς όπου δραστηριοποιούνται. Αντίθετα, με 500 ευρώ ανά παραγωγό θα στηριχθούν όσοι η δραστηριότητά τους περιορίστηκε λόγω των αλλαγών στη λειτουργία της αγοράς όπου δραστηριοποιούνται.

Εξαιρούνται του μέτρου οι παραγωγοί-πωλητές λουλουδιών που υπάγονται σε άλλο πλαίσιο στήριξης. Περιορισμοί ωστόσο ισχύουν και στην περίπτωση που κάποιος θεωρείται επιλέξιμος σε περισσότερα από ένα μέτρα, οπότε και θα λάβει ενίσχυση μόνο για ένα, αυτό με το υψηλότερο ποσό ενίσχυσης, ενώ εάν κάποιος έχει λάβει το επίδομα των 800 ευρώ, αυτό αφαιρείται από το ποσό της ενίσχυσης. Οι αιτήσεις που θα πρέπει να συνοδεύονται και από έγκυρη άδεια «Παραγωγού-πωλητή σε υπαίθριες αγορές» θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός 25 ημερών από τη δημοσίευση της αντίστοιχης ΚΥΑ.

Πηγή:www.ypaithros.gr