Ανοιχτό για όλα τα φυσικά πρόσωπα και τους επαγγελματίες, των αγροτών συμπεριλαμβανομένων που είδαν τους τζίρους και τα εισοδήματά τους να μειώνονται λόγω της κρίσης του κορονοϊού είναι το πρόγραμμα «Γέφυρα» που ενεργοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποδεικνύεται η ζημία που υπέστησαν ή/ και το γεγονός ότι έτυχαν στήριξης στο πλαίσιο των σχετικών μέτρων.

Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) τέθηκε σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου σε λειτουργία και αιτήματα, θα μπορούν να υποβάλλονται, με μια αρκετά απλή για το χρήση διαδικασία και δίχως να απαιτούνται δικαιολογητικά, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

To πρόγραμμα καλύπτει δανειολήπτες που έχουν λάβει δάνεια με υποθήκη στην α’ κατοικία και η κρατική επιδότηση φτάνει τους 9 μήνες. Ειδικότερα, η συνεισφορά του Δημοσίου για την υποστήριξη των πληγέντων με ενήμερα δάνεια ανέρχεται στο 90% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 600 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 70%.

Για όσους έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, η συνεισφορά ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 500 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 70% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 60%.

Στα δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, η επιδότηση ανέρχεται στο 60% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 300 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 50% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 30%.

Για παράδειγμα, σε ενήμερο δάνειο φυσικού προσώπου που πληρώνει μηνιαία δόση 425 ευρώ και πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, θα χορηγηθεί για το 1ο τρίμηνο κρατική επιδότηση ύψους 1.147,50 ευρώ (90%), για το 2ο τρίμηνο 1.020 ευρώ (80%) και για το 3ο τρίμηνο 892,50 ευρώ (70%).

Συνολικά, στους 9 μήνες κάλυψης από το πρόγραμμα «Γέφυρα», η συνεισφορά του Δημοσίου θα φθάσει τα 3.060 ευρώ (επί συνόλου δανειακών δόσεων ύψους 3.825 ευρώ).

Στις σχετικές οδηγίες του υπουργείου, αναφέρεται ρητά ότι δικαίωμα υποβολής αιτήματα έχουν και οι αγρότες, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι πτωχευτική ιδιότητα. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

να είναι φυσικά πρόσωπα (δηλ. άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες – ομόρρυθμοι εταίροι κ.λπ., με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα)

να έχουν δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην 1η κατοικία τους

να έχουν πληγεί οικονομικά από τον κορονοϊό (είτε έλαβαν κάποιο Κρατικό επίδομα – ευεργέτημα είτε είχαν σημαντική μείωση εισοδήματος – εσόδων)

να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Πηγή: www.ypaithros.gr