Σε ένα φάσµα από σύνθετες καθετοποιηµένες αγροτικές µονάδες που θα είναι εύκολο να χρηµατοδοτηθούν µε τα κονδύνλια του Ταµείου Ανάκαµψης, µεταφέρεται το επόµενο διάστηµα, όπως όλα δείχνουν, το ενδιαφέρον ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον αγροτικό χώρο. Ο σχεδιασµός δεν αφήνει φυσικά έξω και τα κονδύλια της νέας ΚΑΠ.

Παρά το γεγονός ότι το πολυπόθητο κεφάλαιο 5 της Επιτροπής Πισσαρίδη που θα εξειδικεύει τις κάθετες πολιτικές ανάπτυξης στην πρωτογενή παραγωγή, στη διατροφή και στη µεταποιητική βιοµηχανία δεν δόθηκε ακόµα στη δηµοσιότητα, οι πληροφορίες θέλουν τους παραπάνω τοµείς να διεκδικούν µεγάλο µερίδιο στις κοινοτικές επιχορηγήσεις και τα ευρωπαϊκά δάνεια που φθάσουν στη χώρα µας την προσεχή τριετία.

Όπως αναφέρουν µάλιστα οι πηγές, αυτό θα γίνει σχεδόν υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από την πολιτική βούληση να µεταφερθούν τόσα χρήµατα στους εν λόγω τοµείς. Κι αυτό γιατί, είναι οι µόνοι κλάδοι ενεργούς οικονοµίας µε ισχυρό αναπτυξιακό απόθεµα στους οποίους µάλιστα υπάρχει µεγάλη τεχνογνωσία απορρόφησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων.

Σηµειωτέον ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης το οποίο θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή µέχρι τις 15 Οκτωβρίου δεν έχει περιθώρια για νέους πειραµατισµούς. Κι αυτό είναι κάτι που µάλλον θα πρέπει να γνωρίζει καλά η Οµάδα των 5, υπό τον Θ. Σκυλακάκη, που έχει συγκροτήσει ο πρωθυπουργός.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε µια νέα φιλοσοφία για µια πραγµατικά νέα ελληνική γεωργία. Σ’ αυτή θα έχουν θέση µεµονωµένα ή και συλλογικά σχήµατα, τα οποία θα είναι σε θέση να επενδύσουν και στους επόµενους κρίκους της αλυσίδας αξίας, αξιοποιώντας κατά τον καλύτερο τρόπο τα µεγάλα πλεονεκτήµατα που µπορεί να έχει η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα. Σ’ αυτή τη νέα εποχή για τη εγχώρια αγροτική παραγωγή πάντως, κανένας αγρότης δεν θα µπορεί να είναι να αισθάνεται και να λειτουργεί µόνος. Όλοι θα οφείλουν να είναι µέλη ή κοινωνοί συνεργατικών σχηµάτων ή συστηµάτων συµβολαιακής γεωργίας, µε άµεση αναφορά στο τελικό προϊόν.

Πηγή: www.agronews.gr