Μοντέλο ευνοϊκής δανειοδότησης στο 80-90% της ίδιας συµµετοχής των δικαιούχων στα Σχέδια Βελτίωσης, σκοπεύουν να ακολουθήσουν οι τράπεζες που θα συµµετάσχουν στο Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Το γεγονός µάλιστα πως το 80% του δανείου θα είναι εγγυηµένο, λύνει τα χέρια των τραπεζών ώστε να επαναπροσεγγίσουν περιπτώσεις αγροτικού πελατολογίου µε ώριµα επενδυτικά πλάνα, τα οποία ήθελαν µεν να χρηµατοδοτήσουν, αλλά χαρακτηρίστηκαν τελικά υψηλού κινδύνου και απορρίφθηκαν.
Άλλωστε, µε το 80% του δανείου εγγυηµένο, αν αυτό «χτυπήσει» θα έρθει άµεσα το Ταµείο Αγροτικών Εγγυήσεων να καλύψει αυτή την απώλεια για την τράπεζα, η οποία θα αναλαµβάνει µόλις το 20% του ρίσκου.

Την υλοποίηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Αγροτικής Ανάπτυξης σηματοδοτεί η συμμετοχή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου, γεγονός που επικυρώθηκε με την υπογραφή των πρώτων σχετικών συμφωνιών στα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου. Αναμένεται να ακολουθήσουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Παγκρήτια και η ProCredit.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα Σχέδια Βελτίωσης, το µοντέλο χρηµατοδότησης µέσω των εγγυηµένων δανείων, θα λειτουργεί κάπως έτσι: Έστω, ένας παραγωγός µε σχέδιο 100.000 ευρώ. Τα 50.000 ευρώ είναι επιδότηση και τα 50.000 ευρώ ίδια συµµετοχή. Από αυτά τα 50.000 ευρώ ίδια συµµετοχή, οι τράπεζες θα καλύπτουν ένα 80-90%, δηλαδή τα 40-45.000 ευρώ, µε τον δικαιούχο να πρέπει ουσιαστικά να βγάλει ένα µικρότερο ποσό άµεσα από την τσέπη, σε σχέση µε την περίπτωση που το δάνειο δεν θα ήταν εγγυηµένο.

Πληροφορίες αναφέρουν παράλληλα ότι το ίδιο µοτίβο δανεισµού είναι πιθανό να ακολουθηθεί για τους δικαιούχους του Μέτρου 4.2 της Μεταποίησης, που έχουν σαφώς µεγαλύτερου προϋπολογισµού δαπάνες.

Υπενθυµίζεται πως ο δανεισµός µπορεί να αφορά είτε κεφάλαιο κίνησης έως 200.000 ευρώ είτε επενδυτικό δάνειο, είτε κάλυψη της ίδιας συµµετοχής στα προγράµµατα Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίηση. ∆ικαιούχοι είναι όλοι οι αγρότες φυσικά πρόσωπα, οι αγροτικές επιχειρήσεις, τα συλλογικά σχήµατα αγροτών και οι µονάδες µεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Όλες οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά. Ο ενδιαφερόµενος αγρότης θα δηλώνει το ποσό που χρειάζεται, αν θα το συνδυάσει µε επιδότηση (Σχέδιο Βελτίωσης κ.λπ), την τράπεζα µε την οποία θέλει να συνεργαστεί κ.α.. Κατόπιν, η αίτηση θα πηγαίνει στην ενδιαφερόµενη τράπεζα προς εξέταση.

Όσον αφορά τα εγγυηµένα δάνεια που προσφέρονται οριζόντια σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας µέσω του Ταµείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ο δεύτερος κύκλος αιτήσεων αναµένεται να ξεκινήσει έως τις 15 Σεπτεµβρίου. Ωστόσο, εδώ πρώτον οι τράπεζες προτιµούν τις µεγάλες επιχειρήσεις σύµφωνα µε το «Παρατηρητήριο Ρευστότητας». Και, δεύτερον, το δάνειο µπορεί να φτάνει το 25% του τζίρου, οπότε καθώς ο πρωτογενής τοµέας είναι ένας κλάδος που χαρακτηρίζεται από χαµηλό κύκλο εργασιών στην πλειονότητά του, οι επαγγελµατίες του χώρου µε 20.000 και 30.000 ευρώ τζίρο, δεν µπορούν να κάνουν δουλειές µε δάνεια των 5.000 και 7.500 ευρώ αντίστοιχα.

Η σχετική ενημέρωση από το υπουργείο αναφέρει τα εξής:

Πραγματικότητα το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο για τον αγροτικό κόσμο – Χαμηλότοκα δάνεια σε αγρότες μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Αγροτικής Ανάπτυξης

Την υλοποίηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Αγροτικής Ανάπτυξης σηματοδοτεί η συμμετοχή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου, γεγονός που επικυρώθηκε με την υπογραφή των πρώτων σχετικών συμφωνιών στα τέλη Αυγούστου.

Η Συμφωνία για τη σύσταση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Αγροτικής Ανάπτυξης υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη και εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων τον Σεπτέμβριο του 2019 και συνιστά το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα πρώτα και μεγαλύτερα στην Ευρώπη χρηματοδοτικά εργαλεία αυτού του είδους στον αγροτικό τομέα, το οποίο συστήθηκε προκειμένου να καλύψει στοχευμένα μέρος του χρηματοδοτικού κενού στην πρωτογενή παραγωγή.

Επισημαίνεται ότι με τις υπογραφείσες συμφωνίες δίνεται η δυνατότητα παροχής δανείων με μειωμένο επιτόκιο και ιδιαίτερα μειωμένες εξασφαλίσεις στον αγροτικό τομέα από τους πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που θα δεσμευθούν ανά χαρτοφυλάκιο.

Υπενθυμίζεται ότι για τον σκοπό αυτό, ο Υπουργός έχει δεσμεύσει ποσό ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ από το τρέχον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του αγροτικού τομέα δύναται να ξεπεράσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ μέσω μόχλευσης.

Σημειώνεται ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει η υπογραφή των αντίστοιχων συμφωνιών και με τις υπόλοιπες τράπεζες που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους στη σχετική πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Πηγή: www.agronews.gr