Από την 1η Οκτωβρίου έως και την 31η Οκτωβρίου 2020 θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου του έτους 2021.

Σύμφωνα με την ΥΑ 866/86629/18-3-2020 του ΥΠΑΑΤ «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις», οι αιτήσεις για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2021 υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.minagric.gr, στις ψηφιακές υπηρεσίες, στις Αιτήσεις Αδειών Φύτευσης αμπέλου, από την 1η Οκτωβρίου έως και την 31η Οκτωβρίου του 2020. Δικαίωμα υποβολής έχουν τα φυσικά & νομικά πρόσωπα.

Για την κατανομή των αδειών νέας φύτευσης ορίζονται οι παρακάτω οκτώ (8) περιφέρειες:

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Θεσσαλία
Αττική, Στερεά Ελλάδα
Δυτική Ελλάδα
Πελοπόννησος
Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, και Ήπειρος
Διαβάστε ΕΔΩ το σχετικό ΦΕΚ.

Πηγή: www.agronews.gr