Ενώ λοιπόν ήταν έτοιµη η διαδικασία για να βγει η προκήρυξη που θα πιστοποιούσε τους «Φορείς Παροχής Γεωργικών Συµβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)», δηλαδή τις νοµικές οντότητες που θα παρέχουν τις εξειδικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες στους γεωργούς, εµφανίστηκε προ τεσσάρων µηνών στο τραπέζι των συζητήσεων µία τροποποιητική απόφαση του πλαισίου του 2018.

Οι πληροφορίες θέλουν την τροποποιητική αυτή να ορίζει, πρώτον πως δεν χρειάζεται να έχουν ξεχωριστό ΑΦΜ οι πάροχοι των Γεωργικών Συµβουλών. Έτσι ανοίγει η πόρτα σε εταιρείες που αν και κατέχουν δραστηριότητα ασυµβίβαστη µε την παροχή συµβουλών (π.χ κάνουν εµπόριο εισροών ή αγροτικών προϊόντων), να µπορούν µέσω θυγατρικών να δραστηριοποιούνται στις πιστοποιηµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες.

∆εύτερον, πως δεν χρειάζεται να έχουν τον µετοχικό έλεγχο του παρόχου (άνω του 51%), πιστοποιηµένοι σύµβουλοι (φυσικά πρόσωπα). Μάλιστα, πληροφορίες θέλουν, κάποιοι να θέτουν και ως ζήτηµα να προσφέρουν συµβουλές και οι συνεταιρισµοί, κάτι που καταρχάς προσέκρουε στο ασυµβίβαστο. Για την απόφαση αυτή έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις του το ΓΕΩΤΕΕ, το οποίο είχε κληθεί να συναποφασίσει για το πώς θα είναι η δοµή αυτών των Φορέων που θα παρέχουν τις Συµβουλές, µε την τροποποιητική αυτή να αντιτίθεται ευθέως στις θέσεις του.

Σηµειώνεται εδώ πως µέσα στον Οκτώβριο σε συνάντηση που είχαν οι γεωπόνοι-γεωτεχνικοί µαζί µε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα και τον Γενικό Γραµµατέα, Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, υπήρξε η δέσµευση από πλευράς πολιτικής ηγεσίας ότι το θέµα της τροποποίησης θα λυθεί άµεσα. Ωστόσο µέχρι στιγµής η υπόθεση παραµένει στο συρτάρι. Σηµειώνεται εδώ πως ο προϋπολογισµός του Μέτρου 2.1 που θα επιδοτεί τις συµβουλές έχει πέσει στα 30 εκατ. ευρώ, από τα 120 εκατ. που είχαν προβλεφθεί το 2018.

Πηγή: agronews.gr