Από την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου μέχρι και την 1η Μαρτίου 2021, θα μπορούν να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις στήριξης οι ενδιαφερόμενοι αγρότες για επενδύσεις σε αντιχαλαζικά έργα.

Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2020 (έτος αναφοράς). Το έτος 2020 θα αποτελεί και το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της Πρόσκλησης.

Η πρόσκληση του προγράμματος ΕΔΩ