Πρεμιέρα με τα Βιολογικά και αγροπεριβαλλοντικά, ύψους 125 εκατ. ευρώ περίπου, ξεκίνησε τις πληρωμές του Δεκεμβρίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Από το συνολικό ποσό, σχεδόν τα μισά αφορούν τις πληρωμές για Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία, και ακολουθούν οι πληρωμές για το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ και τα Νιτρικά.

Ειδικότερα, πιστώνονται

Προκαταβολή του 80%των δικαιούμενων ποσών απώλειας εισοδήματος στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις του έτους αιτήσεων 2020, στο πλαίσιο της Mέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες». Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε περίπου 70 εκατ. ευρώ.

Προκαταβολή του 80%των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του έτους αιτήσεων 2020 για τη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)». Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 1.050.598,11 ευρώ, αφορά σε 1585 δικαιούχους (για την πρώτη πρόσκληση) και 1.901.602,33 ευρώ, αφορά 3206 δικαιούχους (για την δεύτερη πρόσκληση) και 3.061.997,42 ευρώ αφορά 4682 δικαιούχους (για την τρίτη πρόσκληση) πανελλαδικά.

Προκαταβολή του 80%των δικαιούμενων ποσών απώλειας εισοδήματος στους ενταγμένους παραγωγούς στη δράση 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του έτους αιτήσεων 2020. Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 34.768.874,89 ευρώ και αφορά σε 4.109 δικαιούχους πανελλαδικά.

Προκαταβολή του 80%των δικαιούμενων ποσών στους ενταγμένους παραγωγούς, του έτους αιτήσεων 2020 στο πλαίσιο της δράσης 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας». Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 819.068,72 ευρώ και αφορά σε 1.259 δικαιούχους.

Προκαταβολής του65% των δικαιούμενων ποσών στους ενταγμένους παραγωγούς, του έτους αιτήσεων 2020 για τη δράση 10.1.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας». Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 349.814,17 ευρώ και αφορά σε 639 δικαιούχους.

Προκαταβολή του 65%των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του έτους εφαρμογής 2020 στο πλαίσιο της δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων». Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 4.553.878,12 ευρώ, αφορά σε 891 δικαιούχους πανελλαδικά.

Προκαταβολή του 80%των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του έτους αιτήσεων 2020, στο πλαίσιο της δράσης10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες». Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 1.463.547,61 ευρώ, αφορά σε 817 δικαιούχους πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται και η εντολή πίστωσης για την καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 65% των δικαιούμενων ποσών στους ενταγμένους παραγωγούς, του έτους αιτήσεων 2020 για τη δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας». Το ποσό ανέρχεται σε 307.015,98 ευρώ και αφορά σε 692 δικαιούχους.

Πηγή: ypaithros.gr