Η αγορά συσσωρευτών έως τα 500 ευρώ ανά kw για τις ανάγκες αυτόνοµων αγροτικών φωτοβολταϊκών, θα επιδοτούνται από το πρόγραµµα ενίσχυσης αρδευτικών επενδύσεων, σύµφωνα µε την τροποποίηση της σχετικής ΥΑ που υπέγραψε ο Yφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας. Πρόκειται σαφώς για µία θετική εξέλιξη, καθώς η αυτόνοµη διάταξη επαναφορτιζόµενων µπαταριών ιόντων λιθίου χρησιµοποιείται κατά κόρον από τα αυτόνοµα φωτοβολταϊκά αποθηκεύοντας την ενέργεια όσο αυτή είναι διαθέσιµη (ήλιος, άνεµος, γεννήτρια, ∆ΕΗ) και εξασφαλίζει τη λήψη της όταν υπάρχει ανάγκη.

Σύµφωνα λοιπόν µε την τροποποιητική απόφαση το επιλέξιµο κόστος που θα επιδοτεί το Μέτρο 4.1.2 για εγκατάσταση φ/β το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες άρδευσης είναι:

Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο µε σταθερές βάσεις: 1.100 ευρώ/kW.

Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε σταθερές βάσεις: 2.800 ευρώ/kW.

Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο στο δίκτυο µε ιχνηλάτες (trackers): 1.250 ευρώ/kW.

Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε ιχνηλάτες (trackers): 3.100 ευρώ/kW.

Φορητή αυτόνοµη διάταξη επαναφορτιζόµενων µπαταριών ιόντων λιθίου: 500 ευρώ/kwh και ενεργειακής χωρητικότητας µέχρι 40kwh.

Η δαπάνη αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήµατος δε µπορεί να υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Ενώ, η δαπάνη αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης αυτόνοµης διάταξης επαναφορτιζόµενων µπαταριών ιόντων λιθίου η οποία δεν µπορεί να ξεπερνά τα 20.000 ευρώ.

Πηγή: agronews.gr