Η ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ  διοργανώνει διαδικτυακή συζήτηση με θέμα:  “Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ”. Εισηγητής θα είναι ο Δημήτρης  Ψαρράς.

Η ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός του συλλόγου είναι να ενισχύσει τις συμφωνίες αγροτουρισμού και την κοινή μάθηση.

Η διαδικτυακή συζήτηση γίνεται στο πλαίσιο προετοιμασίας της Γενικής  Συνέλευσης της ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ που θα πραγματοποιηθεί επίσης διαδικτυακά στις 17 Φεβρουαρίου 2021.

Η συζήτηση θα είναι ανοιχτή για το κοινό, στην πλατφόρμα Team, και θα αποσταλεί σύνδεσμος τις επόμενες μέρες.

Περισσότερες πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 693 650 0670

e-mail: info@agroxenia.net