Ξεκίνησε από σήμερα,  Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, η περίοδος τη υποβολής ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα απ’ τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις δράσεις των αγροπεριβαλλοντικών.

Υπενθυμίζουμε ότι το ποσό που διατέθηκε προ ολίγων ημερών για την ενίσχυση συνολικά 32.773 παραγωγών που υπάγονται στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα ανέρχεται σε 114.573.279,93 ευρώ.

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, και σύμφωνα με τα οριζόμενα, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή για όλες τις δράσεις Βιολογικής Γεωργίας και Βιολογικής Κτηνοτροφίας, αρχής γενομένης από Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και εντός πέντε εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της προκαταβολής τους. Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιούνται από το Πληροφορικό Σύστημα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

Διευκρινίζεται ότι τα ευρήματα κατά των οποίων υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή επανεξετάζονται μόνο μηχανογραφικά αντλώντας δεδομένα από τις σχετικές βάσεις. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από επιτροπή στο πλαίσιο του Μέτρου. Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για τις ενστάσεις στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», όπως και στη Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)».

Για τη Δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», η υποβολή ενστάσεων ξεκινά την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020. Το ίδιο ισχύει και για τη Δράση 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας», όπως και για Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».

Πηγή: agronews.gr