Με νέους πόρους από το ταμείο της μεταβατικής ΚΑΠ 2021-2022 και με Μέτρο 21 όπως της ελαιοποιήσιμης ελιάς το επικρατέστερο σενάριο για ενίσχυση στο σύσπορο.

Προς τα τέλη Ιανουαρίου και µε πόρους από το φρέσκο χρήµα της µεταβατικής περιόδου 2021- 2022, τοποθετούν την ανακοίνωση µιας έκτακτης ειδικής ενίσχυσης στο βαµβάκι, οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση αυτή.

Προηγείται το να κλείσουν τα φιξαρίσµατα, να γίνει µετά η καταγραφή των τιµολογίων και η σύγκριση µε τον τζίρο του 2019 και µετά να δροµολογηθεί η ενίσχυση στο βαµβάκι ,σύµφωνα µε το προσχέδιο του χρονοδιαγράµµατος που συζήτησαν προ ολίγων ηµερών ο πρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Βάµβακος (∆ΟΒ), Βασίλης Μάρκου και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης.

Στην τηλεδιάσκεψη οι δύο άντρες επιχείρησαν να ορίσουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα µπορούσε να κατανεµηθεί µια ειδική ενίσχυση στους παραγωγούς βάµβακος. Η αλήθεια είναι ότι η συζήτηση δεν απέκτησε µεγάλο βάθος, µε τον υπουργό να προσπαθεί να αναβάλει για τις επόµενες εβδοµάδες κάποια πιο δεσµευτική στάση απέναντι στο αίτηµα ενίσχυσης. Για αυτό απ’ ό,τι φαίνεται δεν εξέδωσε και κάποιο δελτίο Τύπου, κατά την προσφιλή του συνήθεια.

Πάντως η προοπτική να προχωρήσει τελικά το υπουργείο σε µια έκτακτη στήριξη της βαµβακοκαλλιέργειας µέσω µιας κλιµακωτής ενίσχυσης στο προϊόν, καθίσταται όλο και πιο ρεαλιστική, δεδοµένου ότι ο δηµόσιος διάλογος επί του θέµατος έχει φουντώσει, µε παράγοντες του κλάδου να εκτιµούν πως όσο η πίεση στη Βάθη παραµένει, τόσο στενεύουν τα περιθώρια για την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να υπεκφεύγει.

Όπως προκύπτει και από τα λεχθέντα της συνάντησης, η ειδική ενίσχυση των βαµβακοκαλλιεργητών κυµαίνεται περί τα 60 εκατ. ευρώ και το ποσό εξασφαλίζεται από τον ενδιάµεσο προϋπολογισµό του ΠΑΑ 1,2 δις ευρώ για την διετία 2021-2022, κάτι που είναι σύµφωνο µε τις κοινοτικές οδηγίες που δίνουν τη δυνατότητα µεταφοράς του Μέτρου 21 για την πανδηµία και για το πρώτο εξάµηνο του 2021.

Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να υπάρξει δέσµευση ποσού τουλάχιστον 24 εκατ. ευρώ το οποίο µαζί µε την εθνική συµµετοχή δύναται να καλύψει τη δαπάνη ύψους 60 εκατ. ευρώ που απαιτείται για την στήριξη των βαµβακοκαλλιεργητών µε τον τρόπο που περιγράφεται παραπλεύρως.

Στον τρόπο διανοµής της ενίσχυσης, απ’ ότι φαίνεται µάλλον προκρίνεται η ενίσχυση στο στρέµµα, όπως έγινε µε όλα τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ενίσχυσης, παρά το γεγονός ότι στο βαµβάκι υπάρχει ο κίνδυνος να επιδοτηθούν και φυτείες οι οποίες δεν είναι παραγωγικές και εγκαθίστανται -ως γνωστόν- για τη συνδεδεµένη ενίσχυση.

Σύµφωνα με πληροφορίες η ενίσχυση θα ξεκινάει από τα 40 ευρώ το στρέµµα και θα περιορίζεται στα 20 ευρώ για τους µεγάλους καλλιεργητές, δηλαδή θα κινείται σε ένα µέσο όρο περί τα 30 ευρώ το στρέµµα και µε ανώτατο όριο τα 600 στρέµµατα ανά παραγωγό βάµβακος.

Πηγή: agronews.gr