Η ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Επίσημη Ιστοσελίδα του σχετικά με τη δήλωση συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων:

Τροποποίηση της ΥΑ αριθμ. 2454/235853/20.09.2020 «Παράταση υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων για το έτος 2020 έως 20/12/2020».

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δηλώσεων συγκομιδής : 

Οι ανωτέρω οδηγίες έχουν εκπονηθεί από τους υπαλλήλους της ΔΑΟΚ Π.Ε. Κιλκίς:

  • Ιωαννίδης Βασίλης,  Γεωπόνος
  • Παμπουκίδου Νένα,  Γεωπόνος
  • Σιάλδας Τρύφωνας,  Γεωπόνος