Καταιγιστικές οι αντιδράσεις των αγροτών για τα ποσά που πιστώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στους λογαριασμούς τους. Η οριζόντια μείωση είναι μεγαλύτερη από 10% και στις περισσότερες περιπτώσεις ξεπερνάει το 15%. Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου θα καλυφθεί μέρος της διαφοράς με κανούργια πίστωση 7%, δηλώνει στο Agronews o Μάκης Boρίδης. Πολλά «περίπου» και μεγάλη σύγχυση υπάρχει αυτή τη φορά και στην ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Γιγαντώνονται οι αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου για τα ποσά άμεσων ενισχύσεων που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των αγροτών το απόγευμα της Παρασκευής 18 Δεκεμβρίου, καθώς επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που προέβλεπαν οριζόντια περικοπή της τάξεως του 10% στην βασική ενίσχυση, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή των πολλών και διαφόρων που κατάφεραν φέτος να αποκτήσουν πρόσβαση στο εθνικό απόθεμα, κυρίως μέσω βοσκοτόπων.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν την πίστωση να φέρνει τους παραγωγούς αντιμέτωπους με μεγάλη μείωση στα ποσά που ανέμεναν και αυτό να οφείλεται, όπως ο ίδιος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, αναγνώρισε, σε οριζόντια μείωση 10% στη βασική ενίσχυση.

Ο υπουργός αποδίδει την ενέργεια αυτή σε «συντηρητικές» προσεγγίσεις, έτσι ώστε να υπάρξει «ασφάλεια» στην πληρωμή και την ίδια στιγμή διαβεβαιώνει ότι θα υπάρξει συμπληρωματική εκκαθάριση την ερχόμενη Τρίτη 22 Δεκεμβρίου. Ο υπουργός αναγνωρίζει, ότι ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος, δηλαδή διαφορά άνω των 30 εκατ. ευρώ, όπως είπε, εντοπίζεται σε πρόσθετες απαιτήσεις από το Εθνικό Απόθεμα. Κι εδώ το βάρος πέφτει στην ενεργοποίηση δικαιωμάτων που έχουν γίνει από καινούργια βοσκοτόπια.

Όπως και να έχει το πράγμα, η αγανάκτηση του αγροτικού κόσμου είναι μεγάλη, ο θόρυβος που έχει δημιουργηθεί είναι πρωτοφανής και η κυβέρνηση οφείλει κάποια στιγμή να λύσει άπαξ και δια παντός το «καρκίνωμα» που υπάρχει εδώ και χρόνια με τη διαχείριση του ΟΣΔΕ και την πληρωμή των κοινοτικών ενισχύσεων.

Η σύγχυση που υπάρχει στα επιτελεία των αρμοδίων για τις πληρωμές φαίνεται καθαρά αυτή τη φορά και από την ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα ολοκληρώθηκε ο έλεγχος ορθότητας του υπολογισμού πληρωμής της εκκαθάρισης καθεστώτος Βασικής Ενίσχυσης, Ενίσχυσης για Γεωργικές Πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (πρασίνισμα) και καθεστώτος Νέων Γεωργών έτους 2020. Η καταβολή του συνολικού ποσό, περίπου 800 εκ. €, ξεκίνησε να πιστώνεται και θα ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν σε :

Χορήγηση βασικής ενίσχυσης ύψους περίπου 280 εκ.ευρώ σε 599.646 δικαιούχους που αντιστοιχεί σε ποσοστό 97% του συνολικού δικαιούμενου ποσού. Στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνονται περίπου 40 εκατομμύρια που αφορούν σε χορήγηση δικαιωμάτων Εθνικού Αποθέματος. Μαζί με την προκαταβολή που δόθηκε τον περασμένο Οκτώβριο το σύνολο της βασικής ενίσχυσης που έχει καταβληθεί στους Έλληνες γεωργούς ανέρχεται στο ποσό των περίπου 978 εκ. ευρώ. Το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης (3%) θα δοθεί όταν ολοκληρωθούν οι επιπρόσθετοι ειδικοί έλεγχοι που διασφαλίζουν την αξιοπιστία της χορήγησης του Εθνικού Αποθέματος, δεδομένης της αύξησης των απαιτήσεων του έτους αιτήσεων 2020.

Χορήγηση Πράσινης ενίσχυσης (95%) ύψους περίπου 490 εκ. ευρώ σε 600.836 δικαιούχους.
Χορήγηση ενίσχυσης για τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας (90%) ύψους περίπου 30 εκ. ευρώ σε 55.303 δικαιούχους.
Επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό που καταβάλλεται, προκύπτει μετά την εφαρμογή παρακράτησης ποσοστού 2,906192 %, λόγω δημοσιονομικής πειθαρχίας (για ποσά άμεσων ενισχύσεων άνω των 2.000 ευρώ, βάσει του Καν. (ΕΕ) 1306/2013) και τυχόν συμψηφισμών με κυρώσεις προηγούμενων ετών. Σημειώνεται ότι, το ποσό της δημοσιονομικής πειθαρχίας επιστρέφεται στο επόμενο οικονομικό έτος.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων. Τα ευρήματα αυτά αφορούν κυρίως σε:

Αιτούντες (46), που δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν.(ΕΕ) 1307/2013. Για τον έλεγχο του κριτηρίου των εν λόγω γεωργών, χρησιμοποιούνται τόσο τα δικαιούμενα ποσά των άμεσων ενισχύσεων έτους αιτήσεων 2019 όσο και τα οικονομικά στοιχεία του φορολογικού έτους 2019. Ο εν λόγω έλεγχος διενεργείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Αιτούντες (207), για τους οποίους εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος από το Υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνεται δε ότι, το αντίστοιχο πλήθος αιτούντων που εκκρεμούσαν κατά τη χορήγηση της προκαταβολής ήταν 691.

Αιτούντες (5.153) με δικαιούμενο ποσό βασικής ενίσχυσης μικρότερο των 250 ευρώ, σε σχέση με το πλήθος των 47.076 που εκκρεμούσαν κατά τη χορήγηση της προκαταβολής. Εφόσον, μετά τον συνυπολογισμό των ποσών που αφορούν στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, το συνολικό δικαιούμενο ποσό των γεωργών αυτών είναι μεγαλύτερο των 250 ευρώ, θα συμπεριληφθούν σε επόμενες πληρωμές.

Αιτούντες (531), των οποίων τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 δεν ταυτοποιήθηκαν με τα αντίστοιχα του τραπεζικού ιδρύματος.
Αιτούντες (3.133), λόγω απουσίας τεκμηρίωσης για την ιδιοκτησία του συνόλου ή μέρους των δηλωθέντων στην Ενιαία Αίτηση αγροτεμαχίων, σε σύγκριση με τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ. Τα εν λόγω αγροτεμάχια μηδενίζονται κατά τον υπολογισμό της δικαιούμενης ενίσχυσης, μέχρι την ταυτοποίησή τους. Το αντίστοιχο πλήθος αιτούντων που εκκρεμούσαν κατά τη χορήγηση της προκαταβολής, ήταν 3.341 (1.722 γεωργοί με μη τεκμηρίωση ιδιόκτητων αγροτεμαχίων και 1.619 γεωργοί με εκκρεμή τεκμηρίωση ιδιοκτησίας ενοικιαζόμενου ιδιωτικού βοσκότοπου).

Αιτούντες (379) που δηλώνουν τον ίδιο αριθμό ΑΤΑΚ σε διαφορετικούς, μη όμορους νομούς σε ιδιότητα αγροτεμάχια.
Αιτούντες (1.147) που δηλώνουν ιδιόκτητες εκτάσεις μεγαλύτερες από εκείνες που έχουν δηλώσει στην περιουσιακή τους κατάσταση στην ΑΑΔΕ και τεκμηριώνεται η κατοχή τους στις 31/5/2020.

Οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω 4, 5 και 6 περιπτώσεις πρέπει να προβούν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες έως 31/1/2021. Για τον έλεγχο του κριτηρίου του ενεργού γεωργού (αφορά στους αιτούντες των περιπτώσεων 1 και 2), θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ νεότερη επεξεργασία από την ΑΑΔΕ, προκειμένου να ληφθεί υπόψη στην επόμενη πληρωμή.

Επισημαίνεται ότι, συνεχίζονται επιπλέον μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ 2020 με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ στους παραγωγούς με ενοικιαζόμενες εκτάσεις.

Εξατομικευμένες περιπτώσεις γεωργών που παρουσίασαν ευρήματα κατά τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο, με επίπτωση στο δικαιούμενο ποσό της βασικής ενίσχυσης, θα εξεταστούν από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από την έκδοση σχετικών οδηγιών.

Το σύστημα για την υποβολή διοικητικών πράξεων για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 θα είναι άμεσα διαθέσιμο. Τα αιτήματα διοικητικών πράξεων για το έτος 2020 καταχωρούνται μόνο ηλεκτρονικά, είτε μέσω Κ.Υ.Δ. είτε απευθείας στο ΟΠΣΕΑΕ.

Υπενθυμίζεται ότι για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να:

έχουν προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσω της εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη» (https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab), κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών που έχουν για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και μέσω της εξειδικευμένης εφαρμογής «Δημοσιοποίηση Πληρωμών» (https://dip.opekepe.gr) με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet) ή,

να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΥΠΑΑΤ (1540) το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 17:00.

Στο απόθεμα έμπλεξε το τσεκ
Ένα κενό στο ταµείο της ∆οµοκού στάθηκε ικανό να απογοητεύσει για άλλη µία φορά τον αγροτικό κόσµο, αφενός γιατί καθυστέρησε την προγραµµατισµένη για δύο µέρες νωρίτερα εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, του πρασινίσµατος και της ενίσχυσης των νεαρών γεωργών (που φέτος έχει αυξηµένο συντελεστή στο 36,5%) και αφετέρου γιατί έφερε και µια οριζόντια περικοπή στα χρήµατα που έχουν λαµβάνειν οι δικαιούχοι παραγωγοί. Αιτία, οι «αλχηµείες» που έχουν γίνει µε την κατανοµή βοσκοτόπων και την ενεργοποίηση δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα που έκαναν το προβλεπόµενο κονδύλι να µην φθάνει για όλους. Ωστόσο, προς αποφυγήν έντονων αντιδράσεων από την πλευρά των αγροτών, οι διασταυρωτικοί έλεγχοι ολοκληρώθηκαν µέσα σε µία ηµέρα και µέχρι το µεσηµέρι της Πέµπτης είχε ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισµό Πληρωµών ότι «ολοκληρώθηκε η χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεµα έτους 2020», χωρίς βέβαια να αναφέρεται το ποσό πανελλαδικά.

Έτερη και χειρότερη για τους αγρότες συνέπεια, η απόφαση των αρµοδίων των πληρωµών να κρατηθεί πίσω ένα ποσό από το τσεκ προς «όποια» χρήση, µε αποτέλεσµα οι παραγωγοί να βλέπουν στα βιβλιάριά τους µία οριζόντια περικοπή της τάξης του 10% στη βασική ενίσχυση και του 5% στο πρασίνισµα, χρήµατα που είχαν ιδιαίτερη ανάγκη ειδικά τώρα το χειµώνα.

Κατόπιν αυτού και µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές, ο προγραµµατισµός έδειχνε πίστωση των λογαριασµών των περίπου 650.000 δικαιούχων παραγωγών από το µεσηµέρι της Παρασκευής 18 ∆εκεµβρίου και αναλήψεις από τα ΑΤΜ της τράπεζας Πειραιώς την ίδια ηµέρα. Κατά το σύνηθες, σειρά παίρνουν οι υπόλοιπες τράπεζες για αναλήψεις από τα γκισέ από ∆ευτέρα, ενώ µία µέρα µετά -την Τρίτη 22 ∆εκεµβρίου- αναµένεται να ξεκινήσει η πίστωση της εξισωτικής αποζηµίωσης του 2020, συνολικού ποσού 256,9 εκατ. ευρώ.

Πέρασαν οι ενστάσεις και οι ενεργοί αγρότες για την πληρωµή της εξισωτικής

Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε η τελική κατάταξη των δικαιούχων παραγωγών για την εξισωτική αποζηµίωση του 2020, όπως αυτή προέκυψε µετά την εξέταση και των ενστάσεων και µε τον χαρακτηρισµό της ιδιότητας του «ενεργού γεωργού» να έχει προκύψει από το τελευταίο αρχείο της ΑΑ∆Ε. Σηµειώνεται επίσης ότι οι παραγωγοί οι οποίοι δεν είχαν εκκαθαριστεί και ήταν «υπό έλεγχο» ως προς την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, θεωρήθηκαν «ενεργοί» για την τελική κατάταξη.

Μέσα στην επόµενη εβδοµάδα, άνευ απροόπτου, προγραµµατίζεται να πληρωθούν και οι ειδικές ενισχύσεις για το ελαιόλαδο ποσού 126,3 εκατ. ευρώ, το πακέτο των 37,9 εκατ. ευρώ για ελιές Καλαµών και κηπευτικά.

Τέλος, ενηµερώνονται οι παραγωγοί που εµπίπτουν σε δείγµα ελέγχου ότι µπορούν µέσα από την «Καρτέλα του Αγρότη» να δουν τα αποτελέσµατα ελέγχων µέσω τηλεπισκόπησης στα πλαίσια της βασικής και της πράσινης ενίσχυσης. Επίσης, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται ότι η ειδική εφαρµογή υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσµάτων στα πλαίσια του πρασινίσµατος θα λειτουργήσει µέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2021, µε σκοπό να δοθεί στους ενδιαφερόµενους η ευκαιρία για περαιτέρω εξέταση των περιπτώσεων µείωσης λόγω ελέγχου. Μάλιστα, η εν λόγω εφαρµογή είναι ήδη διαθέσιµη στα κατά τόπους ΚΥ∆.

Πηγή: agronews.gr