Οι πολυδραστήριοι αγρότες – μια έννοια που ήδη διαμορφώνεται σε κράτη όπως είναι η Ισπανία – είναι εκείνοι που προσαρμόζονται στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και χρησιμοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλους τους πόρους που διαθέτει η εκμετάλλευσή τους, για να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών ανάλογα με τη ζήτηση. Τα επιχειρηματικά μοντέλα των αγροκτημάτων βασίζονται στην προσφορά μιας συνολικής εμπειρίας γύρω από το φαγητό, ενώ περιλαμβάνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την παροχή υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την Eurostat, περίπου το 7% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ αναπτύσσει αυτήν την στιγμή ακόμα μια κερδοφόρα δραστηριότητα. Η επιχειρηματικότητα και η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις εκμεταλλεύσεις είναι ένας τρόπος διεύρυνσης του εισοδήματος και συμβάλλει στον δυναμισμό της υπαίθρου. Η διαφοροποίηση και άρα η προσαρμογή περιλαμβάνει τον τουρισμό, την επεξεργασία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Πλέον προκύπτουν νέες ευκαιρίες που σχετίζονται με τη βιοοικονομία, τον αθλητισμό, τους τομείς ψυχαγωγίας και περιβάλλοντος.
Είναι ένα εκ των βασικών αγροτικών προφίλ που θα κυριαρχήσουν μέχρι το 2040, όπως ανακαλύπτει έκθεση του Κέντρου Ερευνών της Κομισιόν που παρουσιάστηκε στο συνέδριο για τις Προοπτικές της Γεωργίας που διοργάνωσε στις 16 Δεκεμβρίου η Κομισιόν. Σε αυτό το πλαίσιο οι ερευνητές επισημαίνουν την ανάγκη ανάπτυξης εξειδικευμένων πολιτικών παρεμβάσεων που θα δώσουν οικονομική έμφαση και χώρο στην περαιτέρω ανάπτυξη τους. Με άλλα λόγια οι «one-size» επιδοτήσεις τις ΚΑΠ ατονούν στις σκέψεις των τεχνοκρατών της Γενικής Γραμματείας Γεωργίας της Κομισιόν (DG AGRI).

Όπως φαίνεται, οι σχεδιαστές των πολιτικών, στοχεύουν σε έναν «δημιουργικό» κατακερματισμό της αγροτικής παραγωγής σύμφωνα με τις ερευνητικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα κλιμακώνεται στις επόμενες δύο δεκαετίες, οδηγώντας σε ενίσχυση της αξίας κατά 21% και κατά 9% αντίστοιχα σε φυτική και ζωική παραγωγή εντός του μπλοκ, ήδη από το 2030.

Οι μεγατάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά

Οι δημογραφικές εξελίξεις: Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνά και μαζί του αλλάζουν οι ισορροπίες και τα μεγέθη των επιμέρους πληθυσμών σε πόλεις και ύπαιθρο,

Αλλαγές στις κοινωνικές αξίες: Η ευαισθητοποίηση και οι αλλαγές σε διατροφικές τάσεις

Ψηφιοποίηση: Η γεωργία ακριβείας, οι αυτοματισμοί και η ρομποτική

Βιοτεχνολογία: Νέες ποικιλίες και κατηγορίες καλλιεργειών

Κλιματική αλλαγή: Έκθεση σε καιρικά φαινόμενα

Φυσικοί πόροι: Εντείνεται η σπανιότητα πρώτων υλών και ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο τους

Οικονομική ανάπτυξη και παγκοσμιοποίηση: Πρόσβαση σε κεφάλαια και γη, δημοσιονομικές πολιτικές και εμπορικές οδοί

Δομή του αγροδιατροφικού τομέα: Ανταγωνισμός και εμπορικές πρακτικές εντός της αλυσίδας αξίας αγροτικών προϊόντων

Διεθνής συγκυρία: Συγκρούσεις, ανταγωνισμός, υγειονομικές κρίσεις και πρόσβαση σε αγορές

Πολιτικές και ρυθμιστικό πλαίσιο: Κατευθύνσεις κομβικών πολιτικών από τα κέντρα εξουσίας