Στο διπλασιασμό του ποσού για τη «συμπληρωματική ενίσχυση νεαρών αγροτών» προσανατολίζονται οι Ευρωπαϊκές αρχές. Τρία μοντέλα εξετάζονται για τις σχετικές πληρωμές.

Με διπλάσιο ποσό κονδυλίων σε σχέση µε την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, που µεταφράζεται ετησίως σε 70 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα, αναµένεται να τρέξει η συµπληρωµατική ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας έως 40 ετών κάτι που µεταφράζεται σε περίπου 1.000 ευρώ ανά δικαιούχο στη νέα ΚΑΠ. Συγκεκριµένα, από το 2% των κονδυλίων των άµεσων ενισχύσεων που απορροφά σήµερα το καθεστώς, αυτό προβλέπεται να αυξηθεί στο 4% ύστερα από τη σύµφωνη γνώµη του Επιτρόπου Γεωργίας Βοϊτσεχόφσκι στη σχετική πρόταση που έκανε η Ευρωβουλή. Πλέον, µένει να συµφωνήσει και το Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας, ώστε να «κλειδώσει» η σχετική τροποποίηση του Άρθρου 27 της νέας ΚΑΠ.

Οι µέθοδοι υπολογισµού των πληρωµών που εξετάζονται:

Πρώτη µέθοδος: Οριζόντια πληρωµή µε ένα σταθερό ποσό ανεξαρτήτως στρεµµάτων. ∆ηλαδή, τα περίπου 70 εκατ. ευρώ θα διαιρούνται κάθε χρόνο µε τους δικαιούχους. Π.χ φέτος θα λάµβανε ο καθένας 1.260 ευρώ, έξτρα της βασικής.

∆εύτερη µέθοδος: Πληρωµή µε βάση τα επιλέξιµα εκτάρια του κάθε νεαρού αγρότη και µε µέγιστο όριο εκταρίων που θα ορίσουν οι ελληνικές αρχές. Για παράδειγµα, την τρέχουσα περίοδο το όριο ήταν τα 250 στρέµµατα.

Τρίτη µέθοδος: Πληρωµή µε βάση τα επιλέξιµα εκτάρια του κάθε νεαρού αγρότη και µε µέγιστο όριο τη µέση πανελλαδική έκταση ανά κατηγορία εκµετάλλευσης (βοσκότοπος, δενδρώδεις, αροτραίες κ.α.).

Η πληρωµή θα δίνεται για µία πενταετία ή επταετία (ανάλογα τα τελικά κείµενα της ΚΑΠ) από την πρώτη ηµεροµηνία εγκατάστασης του νεαρού αγρότη. ∆ηλαδή αν έκανε πρώτη υποβολή αίτησης ΟΣ∆Ε το έτος 2019, τότε θα είναι δικαιούχος αυτής της πληρωµής έως το 2024. Κάθε χρόνο παράλληλα θα εξετάζεται ότι ο δικαιούχος είναι κάτω των 40 ετών. Για παράδειγµα, µόνο οι γεννηθείς το 1984 και µετά θα µπορούν να λάβουν το πριµ το 2024. Σηµειώνεται εδώ πως υπάρχουν σκέψεις και έχει προταθεί στις ελληνικές αρχές, το όριο ηλικίας αυτό να µειωθεί στα 35 έτη και να µπουν επιπλέον κριτήρια κατάρτισης για την καταβολή της ενίσχυσης. Όπως και να έχει, το νέο καθεστώς γεωργών νεαρής ηλικίας θα µπει σε εφαρµογή µε την έναρξη της νέας ΚΑΠ, δηλαδή το έτος υποβολής δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης 2023.

Πώς θα λειτουργήσει το καθεστώς νεαρών την περίοδο 2021-2022

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι γεωργοί έως 40 ετών που δηµιουργούν γεωργική εκµετάλλευση για πρώτη φορά και είναι επικεφαλής της εκµετάλλευσης ή έχουν εγκατασταθεί εντός των 5 ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης ενίσχυσης. Η ενίσχυση υπολογίζεται για 250 στρέµµατα και βασίζεται στα δικαιώµατα που κατέχει ο νεαρός αγρότης. Συγκεκριµένα πληρώνεται ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 25%-50% της µέσης αξίας δικαιωµάτων επί τον αριθµό των δικαιωµάτων που κατέχει. Αν δηλαδή η µέση αξία δικαιωµάτων (ανά 10 στρέµµατα ή εκτάριο) που κατέχει ένας νεαρός είναι π.χ 300 ευρώ, τότε θα πληρωθεί έξτρα της βασικής 75-140 ευρώ ανά δικαίωµα που έχει ενεργοποιήσει (όριο τα 25 δικαιώµατα).

Πηγή: agronews.gr