Σε αρκετά προχωρηµένο στάδιο σχετικά µε τα στρατηγικά τους σχέδια για τη νέα ΚΑΠ µετά το 2023 τα οποία θα πρέπει να παραδώσουν εντός του έτους, βρίσκονται οι ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα, η κουβέντα για τον σχεδιασµό βρίσκεται ακόµα µεταξύ οµάδων εργασίας και σε κάθε περίπτωση, οι συζητήσεις γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες, µε τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Οικονόµου να αναφέρει πως οι άµεσες ενισχύσεις της περιόδου 2023-2027 θα έχουν ξεκαθαρίσει έως τον Αύγουστο.

Το γεγονός πάντως ότι το ΥΠΑΑΤ επέλεξε το 2021-2022 να διατηρήσει σε πολύ µεγάλο βαθµό τα ιστορικά δικαιώµατα χωρίς να προχωρήσει σε σύγκλιση ενισχύσεων, εξασφαλίζει πως οι µεγάλες διαφορές στη µοναδιαία αξία δικαιώµατος θα συνεχίσουν τουλάχιστον για µία διετία να εµφανίζονται εντός της ίδιας περιφέρεια ενίσχυσης (πενταπλάσιες διαφορές στις αροτραίες, τετραπλάσιες στις δενδρώδεις και εξαπλάσιες στους βοσκότοπους). Αν τα παραπάνω αποτελούν «σηµάδι» για το ποιες θα είναι τελικά και οι αποφάσεις για τη σύγκλιση την ερχόµενη περίοδο, τότε η χώρα µας θα επιλέξει τα δικαιώµατα ενίσχυσης να έχουν αξία τουλάχιστον 75% του προβλεπόµενου µέσου µοναδιαίου. Πληροφορίες αναφέρουν πάντως πως ήδη οι περισσότεροι Έλληνες αγρότες έχουν πιάσει ποσοστό αξίας δικαιωµάτων κοντά στο 75% του µέσου όρου της στρεµµατικής ενίσχυσης, οπότε και πάλι αυτή η επιλογή δεν θα δικαιώσει σε µεγάλο βαθµό όσους έχουν χαµηλής αξίας δικαιώµατα.

Η πορεία των στρατηγικών σχεδίων της νέας ΚΑΠ
Ενδεικτικά, παρουσιάζεται παρακάτω η πρόοδος που έχει γίνει σε επτά ευρωπαϊκές χώρες για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ:

Η Πολωνία δηµοσίευσε το πρώτο προσχέδιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ (µήκους περίπου 1000 σελίδων) που τέθηκε σε διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους κατά τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021.

Η Γαλλία ενηµέρωσε σχετικά µε την πορεία του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ στα µέσα Ιανουαρίου 2021 µε µία πρώτη έκδοση να είναι ήδη έτοιµη στα τέλη της άνοιξης του 2021.

Η Ισπανία ακολουθεί παρόµοιο πρόγραµµα µε τη Γαλλία, έχει ορίσει τις δεσµεύσεις του νέου πρασινίσµατος και έχει προχωρήσει στη δηµοσίευση εγγράφων εύκολα προσβάσιµα στο αγροτικό κοινό για το πλάνο των άµεσων ενισχύσεων. Στοχεύει να υποβάλει ένα πρώτο σχέδιο στην Επιτροπή έως το δεύτερο εξάµηνο του 2021.

Η Ιταλία εργάζεται για την καθοδήγηση για τη διενέργεια της αξιολόγησης των αναγκών βάσει των στοιχείων SWOT, αλλά προς το παρόν αναδιαρθρώνει την εθνική της κυβέρνηση.

Η Γερµανία στις 18-19 Φεβρουαρίου 2021 προχώρησε σε µεγάλη διαβούλευση µε τα κρατίδια για τον στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, κλειδώνοντας χρονοδιαγράµµατα και νέο πρασίνισµα.

Η Τσεχία διοργανώνει τακτικούς γύρους διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε συγκεκριµένες παρεµβάσεις και αποφάσεις που περιλαµβάνονται στο σχέδιο στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ.

Η Ιρλανδία πραγµατοποίησε διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους για τον σχεδιασµό του νέου πρασινίσµατος στο τέλος του 2020 και δεν αναµένει να υποβάλει το στρατηγικό της σχέδιο για την ΚΑΠ πριν από το καλοκαίρι.

Πηγή: agronews.gr