Κι άλλη υποµονή καλούνται να κάνουν οι αγρότες όσον αφορά τις πληρωµές, µέχρι τουλάχιστον να οριστεί νέος πρόεδρος στον Οργανισµό Πληρωµών και να πέσουν οι απαραίτητες υπογραφές για να τρέξουν οι διαδικασίες.

Πρώτα απ’ όλα εκκρεµούν οι αποφάσεις µε το ύψος των ενισχύσεων των πρώτων συνδεδεµένων, συνολικού ποσού περί τα 50 εκατ. ευρώ, προκειµένου να ακολουθήσουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και να βγει παρτίδα πληρωµής.

Ακόµα πιο πίσω από το σύνηθες δείχνει να πηγαίνει και η ειδική ενίσχυση βάµβακος, ίσως και για τις αρχές Απριλίου, ενώ οι εκκρεµότητες από τα υπόλοιπα της εξόφλησης της ενιαίας του 2020, που αφορούν 3% επί της βασικής, 5% επί του πρασινίσµατος και 10% οι γεωργοί νεαρής ηλικίας, αναµένονται κοντά στο Πάσχα και εφόσον τακτοποιηθούν και τα ζητήµατα µε το Εθνικό Απόθεµα. Άλλωστε, τη διαδικασία πήγε πίσω η πρόσφατη εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε υπογραφή Φάνη Παπά πριν την παραίτησή του, που δίνει περιθώριο µέχρι τις 31 Μαρτίου στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά µε την προθεσµία επανελέγχου των αιτηµάτων άρσης επικάλυψης, επιλεξιµότητας και ένταξης σε περιφέρεια των αιτήσεων του έτους 2020, από τους παραγωγούς.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι διοικητικοί του Οργανισµού Πληρωµών καθιστούν σαφές ότι όποιες διορθώσεις ολοκληρώνονται – που σε αυτή τη φάση τουλάχιστον θα έχουν να κάνουν µε απλές διορθώσεις από την πλευρά των παραγωγών κυρίως- θα µπαίνουν σε πληρωµή. Στα «εύκολα» να υπολογιστούν και οι εξοφλήσεις για τα προγράµµατα της περσινής χρονιάς, αρχής γενοµένης µε τα Νιτρικά για τα οποία υπάρχει ήδη απόφαση πίστωσης 11,7 εκατ. ευρώ.

Οι µέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόµενες ηµέρες θα υπογραφούν οι σχετικές αποφάσεις ούτως ώστε από το τέλος της επόµενης εβδοµάδας να ξεκινήσουν οι πιστώσεις για τις συνδεδεµένες σε σκληρό σιτάρι, πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή και σανοδοτικά ψυχανθή, καρπούς µε κέλυφος, µήλα, όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και ζαχαρότευτλα. Από τις κατά τόπους ∆ΑΟΚ οι σχετικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί, ενώ τώρα το βάρος πέφτει στα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις διασταυρώσεις. Υπάρχει, βέβαια, σύµφωνα µε τις πληροφορίες, και το καλό σενάριο, να γνωρίζουν ήδη οι υπηρεσιακοί της ∆οµοκού τα ποσά ανά συνδεδεµένη, ασχέτως αν δεν έχουν ακόµα αναρτηθεί στη ∆ιαύγεια οι σχετικές αποφάσεις, και η όλη διαδικασία να τρέξει ακόµα πιο γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι µέχρι το τέλος του µήνα θα έχει ολοκληρωθεί η πληρωµή του πρώτου πακέτου των συνδεδεµένων.

Υπενθυµίζεται ότι όσον αφορά το σκληρό σιτάρι, λόγω σηµαντικής αύξησης των καλλιεργούµενων στρεµµάτων, η συνδεδεµένη εκτιµάται ότι θα είναι αισθητά µειωµένη από τα 8,13 ευρώ το στρέµµα του 2019, ενώ δεν αποκλείεται να πέσει και κάτω από τα 6,5 ευρώ το στρέµµα.

Αµέσως µετά, ενώ δεν αποκλείεται να είναι και µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του Απριλίου ακολουθεί η ειδική ενίσχυση βάµβακος, συνολικού προϋπολογισµού περί τα 187 εκατ. ευρώ. Αυτή τη φορά, σύµφωνα µε τις πληροφορίες, η καθυστέρηση έχει να κάνει µε το µπλοκαρισµένο µηχανογραφικό σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν επέτρεψε στους διοικητικούς του φορέα να προχωρήσουν στους ελέγχους σχετικά µε τις παραδόσεις ποσοτήτων από τους παραγωγούς στα εκκοκκιστήρια και µετά τις ηλεκτρονικές τους καταχωρήσεις, που καθορίζουν και τα ποσά της πληρωµής κάθε βαµβακοπαραγωγού. Να σηµειωθεί ότι η ενίσχυση να υπολογίζεται περί τα 67 ευρώ το στρέµµα.

Τέλος, το επόµενο διάστηµα και πιθανότατα µαζί µε τις συνδεδεµένες, δροµολογείται να πιστωθούν και οι ενισχύσεις για τους παραδοσιακούς ελαιώνες, αλλά και τα ειδικά καθεστώτα για τα µικρά νησιά του Αιγαίου.

Πηγή: agronews.gr