Την 9η τροποποίηση των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης προετοιµάζουν οι διαχειριστικές αρχές ώστε να προβλεφθούν όλες οι νέες προκηρύξεις και το χρηµατοδοτικό σχήµα της µεταβατικής περιόδου 2021-2022.

Όπως φαίνεται, από τα 1,6 δις ευρώ κοινοτικού χρήµατος της µεταβατικής περιόδου, περί τα 400 εκατ. ευρώ θα πάνε για την κάλυψη της εξισωτικής αποζηµίωσης και περί τα 350 εκατ. ευρώ στο πρόγραµµα των Νέων Αγροτών.

Ως εκ τούτου, αποµένουν γύρω στα 850 εκατ. ευρώ κοινοτικών κονδυλίων για προσκλήσεις Βιολογικής Γεωργίας και Σχεδίων Βελτίωσης µαζί µε άλλα προγράµµατα που εξετάζονται (Μεταποίηση, Leader κ.λπ), ώστε να διαχειριστούν οι αρχές. Μέσα σε αυτά τα κονδύλια προστίθεται και η εθνική συµµετοχή, η οποία ωστόσο αναµένεται µειωµένη καθώς η Κοµισιόν στον µεταβατικό κανονισµό αφήνει κάποια παράθυρα για έως και 100% χρηµατοδότησης µέτρων µε κοινοτικά χρήµατα. Σηµειώνεται πως µε τα χρήµατα της περασµένης περιόδου 2014-2020 µένει να προκηρυχθούν ακόµα το Μέτρο 2.1 Σύµβουλοι, το Μέτρο 4.1.2 Σχέδια Βελτίωσης αρδευτικών και ένα νέο Μέτρο, το 5.1.2 µε τίτλο «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από µεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές», το οποίο αφορά µόνο χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις (προϋπολογισµός 5 εκατ. ευρώ).

Προετοιµασία για τα Μέτρα της περιόδου 2023-2027
Σηµειώνεται εδώ πως οι διαχειριστικές αρχές οφείλουν µε βάση της κοινοτικές οδηγίες να καταπιαστούν, και σύντοµα µάλιστα, µε τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης της νέας προγραµµατικής περιόδου που θα ξεκινήσει το 2023. Η Ελλάδα είναι υποχρεωµένη να υποβάλλει ένα στρατηγικό πλάνο µέχρι το τέλος του έτους και σε αυτό θα περιλαµβάνεται και ο «σκελετός» των διαρθρωτικών προγραµµάτων. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως ο γενικός γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας έκανε λόγο σε τηλεοπτική εκποµπή για µία ακόµη πρόσκληση Νέων Αγροτών µε το ξεκίνηµα της νέας περιόδου, δηλαδή το 2023.

Πηγή: agronews.gr