∆εν θα αλλάζει η απεικόνιση δασικών εκτάσεων που εµφανίζονται στον δασικό χάρτη, και που σήµερα χρησιµοποιούνται ως αγροτικές µε βάσει τις ρυθµίσεις που επεξεργάζεται το αρµόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις οποίες πέραν της παραγωγικής χρήσης δεν θα επιτρέπεται καµία άλλη δραστηριότητα, πχ δόµηση.

Οι διευθετήσεις που εξασφαλίζουν την αγροτική χρήση στα αγροτεμάχια, χωρίς αλλαγή αποτύπωσης στους δασικούς χάρτες
Επίσης, µε άλλη ρύθµιση θα αναγνωριστεί κυριότητα εκτάσεων σε περιοχές όπως η Κρήτη και τα ∆ωδεκάνησα, µε βάση τίτλους που ανάγονται στην τελευταία 20ετία και όχι στο 1946 όπως ισχύει σήµερα.

Μάλιστα, µε βάση τις σχετικές αναφορές του υπουργού Περιβάλλοντος Κώστα Σκρέκα, µετά το Πάσχα αναµένεται να γνωστοποιηθούν οι προτάσεις του υπουργείου µε τις οποίες θα επιχειρείται να βρεθεί η «χρυσή τοµή» ώστε να µπει τέλος στην αναστάτωση που έχει προκύψει µε ιδιοκτησιακά ζητήµατα εξαιτίας της ανάρτησης των δασικών χαρτών και να συγκεραστεί η αρνητική απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για τις εκχερσωµένες δασικές εκτάσεις αλλά και τους δασωµένους αγρούς.

Οι εν λόγω αλλαγές, για τις εκχερσωµένες δασικές εκτάσεις και τους δασωµένους αγρούς, όπως αποκαλύπτει, επιδιώκεται να εγκριθούν µέσω δύο προεδρικών διαταγµάτων, ώστε να υπάρξει προδικαστικός έλεγχος από το Συµβούλιο της Επικρατείας και έτσι να αποφευχθούν τα προβλήµατα συνταγµατικότητας που είχαν οι προηγούµενες ρυθµίσεις για το ίδιο θέµα.

Με βάση το σκεπτικό του υπουργείου, για τις µεν δασικές εκτάσεις θα επιχειρηθεί να αποδειχθεί µε σχετική µελέτη ότι ο λόγος που εκχερσώθηκαν µε µη νόµιµο τρόπο κάποιες εκτάσεις, κυρίως τις δεκαετίες του ’60 και ’70, ήταν για την ενίσχυση της εθνικής οικονοµίας, η οποία ήταν τότε κατά βάση αγροτική. Οι άνθρωποι που καλλιέργησαν τις εκτάσεις αυτές στήριξαν την εποχή εκείνη τον πρωτογενή τοµέα, δηλαδή το δηµόσιο συµφέρον.

Έτσι, µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα θα επιτραπεί αυτοί που καλλιεργούν τις εν λόγω εκτάσεις να διατηρήσουν τη νοµή και τη χρήση τους και, σε όσες περιπτώσεις τεκµαίρεται κυριότητα προ του 1975, να κατοχυρώσουν και την ιδιοκτησία τους. Αντίστοιχα, για τις δασωµένες αγροτικές εκτάσεις θα υποστηριχθεί µέσω της µελέτης πως αν επανέλθουν σε αγροτική χρήση θα εξυπηρετηθεί το δηµόσιο συµφέρον.

Νοµοθετική ρύθµιση για το τεκµήριο ιδιοκτησίας
Παράλληλα, το υπουργείο προετοιµάζει νοµοθετική ρύθµιση η οποία θα αφορά το τεκµήριο υπέρ του ∆ηµοσίου. Στις περιοχές όπου ισχύει αυτό, οι δασικές εκτάσεις θεωρούνται δηµόσιες, εκτός κι αν µπορεί ο ιδιώτης να αποδείξει το αντίθετο. Στις περιοχές όπου δεν ισχύει, ∆ηµόσιο και ιδιώτες οφείλουν να αποδείξουν εξίσου την ιδιοκτησία.

Έτσι, στις περιοχές όπου δεν ισχύει το τεκµήριο υπέρ του ∆ηµοσίου, το ∆ηµόσιο θα πρέπει εκείνο να αποδείξει την ιδιοκτησία του, όταν ο πολίτης µπορεί να αποδείξει ότι κατέχει και νέµεται µια έκταση για τουλάχιστον δέκα χρόνια.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Εντός Ιουνίου οι δηλώσεις για αυθαίρετα
Αναφορικά µε τη διαδικασία αναθεώρησης των δασικών χαρτών – µετά και την εξέλιξη για το θέµα των ασπάλαθων και των φρυγανικών εκτάσεων (γνωµοδότηση Τεχνικού Συµβουλίων ∆ασών) , που θεωρούνται πλέον ως µη δασικές – στο σχετικό έργο θα συµβάλλουν εφόσον χρειαστεί και ιδιώτες µελετητές προς αρωγή των ∆ιευθύνσεων ∆ασών, ενώ εκκρεµούν (µέσω ΑΣΕΠ-ΟΑΕ∆) περί τις 1000 προσλήψεις µόνιµου και µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, επιστηµονικού προσωπικού.

Τέλος, µέχρι τον Ιούνιο αναµένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της η πλατφόρµα από το Ελληνικό Κτηµατολόγιο στην οποία θα δηλώνονται τα αυθαίρετα µέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις. Σηµειωτέων θα προηγηθεί απαραίτητη υπουργική απόφαση.

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠΕΝ, οι οικιστικές πυκνώσεις στην Αττική καταλαµβάνουν 115.873 στρέµµατα, στην Κορινθία 42.206 στρέµµατα, στη Χαλκιδική 19.464 στρέµµατα, στη Θεσσαλονίκη 19.050 στρέµµατα κ.ο.κ.

Αναλυτικά το αφιέρωμα διαθέσιμο εδώ.

Πηγή: agronews.gr