Ενίσχυση 3.000 ευρώ το στρέµµα θα αξιώσουν οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών του 2021, σύµφωνα µε τα όσα απαντά γραπτώς ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, σε σχετική ερώτηση που αφορά την επιδότηση της φύτευσης νέων ποικιλιών ροδακινιών από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως λέει ο κ. Λιβανός, στο «Ετήσιο Σχέδιο ∆ράσης 2021» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, περιλαµβάνεται το έργο Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών, ο προϋπολογισµός του οποίου θα ανέρχεται σε 350 εκατ. ευρώ, ποσό που αναλογεί σε 3.000 ευρώ ανά στρέµµα. Εκτιµάται πως το ποσό αυτό δεν θα περιοριστεί µόνο στα ροδάκινα (συµπύρηνα-επιτραπέζια) αλλά και σε άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες (π.χ βερίκοκα, νεκταρίνια κ.α) καλύπτοντας µία έκταση περί τα 120.000 στρέµµατα, ενώ ξεχωριστό µπάτζετ αναµένεται να διατεθεί για επιτραπέζιο σταφύλι και σταφίδα, σύµφωνα µε τα όσα γράφονται στο Ετήσιο Σχέδιο ∆ράσης 2021.

Το ποσό των 3.000 ευρώ το στρέµµα δίνεται αφενώς για τα έξοδα εκρίζωσης-φύτευσης και αφετέρου για να καλύψει τις απώλειες στο εισόδηµα που θα έχουν οι αγρότες µέχρι να βγουν σε παραγωγή οι νέες φυτεύσεις στις οποίες θα προχωρήσουν. Το ποσό που απαιτείται για τη φύτευση της ροδακινιάς υπολογίζεται περί τα 310 ευρώ για κύπελο (κανονική φύτευση), 900 ευρώ για παλµέτα και 1.100 για υπέρπυκνη σε παλµέτα. Τα νούµερα αυτά προκύπτουν από τον πίνακα σχετικά µε το «εύλογο κόστος» τέτοιων επενδύσεων.

Αναλυτικότερα, απαντώντας στην ερώτηση έξι βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (κ.κ. Τζάκρη, Βαγενά, Βέττα, Καρασαρλίδου, Κόκκαλης, Σκούφα) µε θέµα «Υλοποίηση ενός προγράµµατος αναδιάρθρωσης της καλλιέργειας της ροδακινιάς στις Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας και Ηµαθίας» ο υπουργός αναφέρει:

«Όσον αφορά την υλοποίηση ενός προγράµµατος αναδιάρθρωσης της καλλιέργειας της ροδακινιάς, επισηµαίνεται ότι στο «Ετήσιο Σχέδιο ∆ράσης 2021» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και, ειδικότερα, στον Στόχο 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Αγροτικού Τοµέα, δράση 1.11, περιλαµβάνεται το Υποέργο 1: Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών, στο οποίο αναφέρεται και η αναδιάρθρωση δενδροκαλλιεργειών. Ο προϋπολογισµός της αναδιάρθρωσης δενδροκαλλιεργειών ανέρχεται σε 350.000.000 ευρωώ (3.000 ευρώ ανά στρέµµα). Όσον αφορά στα θέµατα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των παραγόµενων προϊόντων, καθώς και για τα θέµατα των τιµών των προϊόντων και της διάθεσης αυτών, απαιτείται η ενίσχυση της διαπραγµατευτικής δύναµης όλων των παραγωγών του αγροτοκτηνοτροφικού τοµέα µέσω της δραστηριοποίησής τους σε συλλογικές δοµές για τη συλλογική διαπραγµάτευση των τιµών των προϊόντων τους και της προώθησης αυτών. […] Πληροφοριακά, αναφέρεται ότι στις Περιφερειακές

Ενότητες Πέλλας και Ηµαθίας: Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΣ∆Ε έτους 2020, καλλιεργούνται 319.808 στρέµµατα µε ροδάκινα και νεκταρίνια, σε σύνολο 375.324,50 στρεµµάτων που καταγράφονται πανελλαδικά (ποσοστό 85,21%) και εχουν αναγνωριστεί 25 Οργανώσεις Παραγωγών και µία Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών για ροδάκινα και νεκταρίνια».

Πηγή: agronews.gr