Συμβιβαστική λύση για υποχρεωτική αναδιανεμητική ενίσχυση στον φάκελο των άμεσων πληρωμών και μάλιστα στο 7,5% των κονδυλίων, φέρεται να έχει προτείνει στο πλαίσιο της τελικής διαπραγμάτευσης για τη νέα ΚΑΠ η προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας, κάτι που σημαίνει πως από τα 1,9 δις ετησίως που δικαιούται η Ελλάδα, περί τα 150 εκατ. ευρώ θα συμπληρώνουν το τσεκ στις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις.

Η εξέλιξη αυτή προφανώς επηρεάζει τον προϋπολογισμό και των υπολοίπων καθεστώτων των άμεσων ενισχύσεων που θα ισχύσουν στη χώρα μας από το 2023, «ροκανίζοντας» κυρίως από βασική ενίσχυση (δικαιώματα) και συνδεδεμένες. Λαμβάνοντας υπόψη πως για τα εργαλεία του νέου πρασινίσματος θα πρέπει να δεσμευθεί υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα 25% του φακέλου και για τους νέους αγρότες (προσαύξηση δικαιωμάτων) ένα 3-4% (δεν έχει οριστεί ακόμα).

Το καθεστώς αναδιανεμητικής ενίσχυσης, δηλαδή της ενεργοποίησης µίας ετήσιας αποσυνδεδεµένης ενίσχυσης ανά επιλέξιµο στρέµµα που θα µοιράζεται µόνο στις µικροµεσαίες εκµεταλλεύσεις, κινείται στην Ελλάδα σε δύο κατευθύνσεις: Είτε ως ένα εργαλείο ενίσχυσης της δραστηριότητας µόνο των κατ’ επάγγελµα αγροτών µε µικρές εκµεταλλεύσεις ή ένα µέσο αντιστάθµισης των απωλειών που θα έχουν οι κάτοχοι των ιστορικών δικαιωµάτων λόγω εσωτερικής σύγκλισης.

Συγκεκριµένα, τα σενάρια που εξετάζονται προς το παρόν έχουν ως εξής:

Κατανοµή σε όλες τις µικροµεσαίες εκµεταλλεύσεις: Η επιλογή αυτή θα ωφελήσει όλες τις µικροµεσαίες εκµεταλλεύσεις όπως θα οριστούν από την Ελλάδα µε βάση τη στρεµµατική τους έκταση. Με δεδοµένο λοιπόν ότι µία µεγάλη µερίδα κατόχων ιστορικών δικαιωµάτων ανήκει σε αυτή την κατηγορία, µέρος των χρηµάτων που θα χάσουν λόγω της σύγκλισης θα αναπληρωθεί από την αναδιανεµητική πληρωµή.

Κατανοµή µόνο σε κατ’ επάγγελµα αγρότες: Καθώς το τσεκ θα το πληρώνονται όλοι οι ενεργοί γεωργοί -όπως σήµερα- τη νέα περίοδο, η αναδιανεµητική ενίσχυση προωθείται από τους Συµβούλους του ΥΠΑΑΤ για το στρατηγικό σχέδιο, ως ένα µέτρο ενίσχυσης του επαγγελµατικού τύπου γεωργίας µικροµεσαίων εκµεταλλεύσεων. Εφόσον γίνει αυτό φυσικά το έξτρα στρεµµατικό ποσό ενίσχυσης θα είναι αρκετά αυξηµένο καθώς οι δικαιούχοι θα περιοριστούν αισθητά.

Για συμφωνία έως τις 28 Μαΐου
Σημειώνεται πως το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας (26-27 Μαΐου) θεωρείται και το τελευταίο που θα κρίνει και τις τύχες της νέας ΚΑΠ. Όσον αφορά ιδιαίτερα την αναδιανεμητική ενίσχυση, το Κοινοβούλιο ζητά τουλάχιστον το 12% των κονδυλίων των Εθνικών Φακέλων να δεσμευθεί για αυτό το καθεστώς, και μετά ήρθε η αντιπρόταση για το 7,5% από την Προεδρία.

Πηγή: agronews.gr