Το Σεπτέµβριο θα προκηρυχθεί το πρόγραµµα Νέων Αγροτών µε κοινοτικούς πόρους κοντά στα 420 εκατ. ευρώ και τον Οκτώβριο τα Σχέδια βελτίωσης µε 180-200 εκατ. ευρώ, διαβεβαίωσε από το βήµα της Βουλής, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Οικονόµου

Σεπτέμβριο οι Νέοι Αγρότες, για Οκτώβριο τα Σχέδια Βελτίωσης, εισιτήριο οι φετινές αιτήσεις στο ΟΣΔΕ

Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής Βασίλειου Κεγκέρογλου, ο κ. Οικονόµου δεσµεύτηκε πως οι «διαδικασίες και τα µέτρα θα είναι ταχύτερα, πιο ουσιαστικά, πιο γρήγορα απ’ ό,τι ήτανε στις προηγούµενες περιόδους».

Όσον αφορά ειδικότερα τα Σχέδια Βελτίωσης αναµένεται µέσα στο καλοκαίρι η προδηµοσίευση του προγράµµατος που βρίσκεται προς επεξεργασία, ώστε να µπορέσουν να προετοιµαστούν οι ενδιαφερόµενοι µε τους φακέλους τους. Εκτιµάται πως οι δαπάνες που θα ενταχθούν ως επιλέξιµες στο µέτρο θα έχουν πιο «πράσινο» προσανατολισµό, µε επίκεντρο τη γεωργία ακριβείας και εξοπλισµό που εξοικονοµεί εισροές (ενέργεια, αγροεφόδια).

Σύµφωνα µε τον υφυπουργό, στα καινούργια Σχέδια Βελτίωσης θα έχουν το δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση και οι νέοι αγρότες της περιόδου 2016-2018 που κόπηκαν και οι επιλαχόντες των Σχεδίων Βελτίωσης. «Και, προφανώς, όλοι οι παραγωγοί- που θα κάνουν αίτηση και θα ενταχθούν και στο καινούργιο πρόγραµµα των νέων αγροτών», σηµείωσε.

Σχετικά µε το καινούργιο πρόγραµµα Νέων Αγροτών, από τους µελετητές εκτιµάται πως οι όροι που έχουν τεθεί για την ένταξη αλλά και οι πολυετείς δεσµεύσεις (7-8 έτη) θα συγκρατήσουν τον αριθµό των φακέλων σε λογικά επίπεδα, παρά τον διπλασιασµό του πριµ που θα φτάσει τα 35-40.000 ευρώ. Συγκεκριµένα, προβλέπεται ένας αριθµός αιτήσεων περί τις 10.000, ενώ, σύµφωνα µε την προδηµοσίευση της σχετικής προκήρυξης, «στην περίπτωση µη επάρκειας πόρων, εγκρίνονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις µε την υψηλότερη βαθµολογία ενώ οι υπόλοιπες αιτήσεις απορρίπτονται.». Αυτό σηµαίνει πως δεν θα υπάρχουν επιλαχόντες παρά µόνο απορριπτόµενοι ή δικαιούχοι στο πρόγραµµα, εκτός και αν αλλάξει κάτι στην τελική προκήρυξη. Γεγονός είναι πως οι φάκελοι των Νέων Αγροτών ήδη βρίσκονται στο στάδιο της προετοιµασίας, αν και λείπουν ακόµα κρίσιµες διευκρινίσεις για να στηθούν επαρκή επιχειρηµατικά σχέδια.

Πηγή: agronews.gr